Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Suomelle uusi suunta

17. huhtikuuta 2011

SDP:n kampanja on ollut nousujohtoinen. Halusimme tehdä asiallisen kampanjan, joka pohjautuu kahteen keskeiseen arvoomme - työhön ja oikeudenmukaisuuteen. On ollut hienoa nähdä, miten laajaa kannatusta suomalaisten keskuudessa näille arvoille löytyy. Hyvin moni kantaa huolta työtä vailla olevien ihmisten tilanteesta, erityisesti niiden noin 30 000 nuoren, jotka ovat myös ilman opiskelu- ja työharjoittelupaikkaa. Tavoitteemme nuorisotyöttömyyden poistamisesta on saanut tukea.

Myös entistä useampi toteaa työelämämme olevan liian kovaa. Työn ja perhe-elämän yhdistäminen ei onnistu niin kuin pitäisi, joustoihin ei löydy mahdollisuutta ja johtamisessakin on suuria puutteita. Työuria ei pidennetä eläkeiän pakkonostolla vaan työelämää inhimillistämällä. Työeläkkeitä ei saa leikata, vaan eläkeläisjärjestöt on otettava mukaan eläkeuudistusta valmistelemaan. Tästä on iso joukko kansamme samaa mieltä.

Hyvin moni kokee, ettei verotus Suomessa ole tarpeeksi oikeudenmukaista. Verot on maksettava maksukyvyn mukaan. Niinpä tasaverojen, kuten energia- ja arvonlisäverojen, korotuksia ei kannateta. Ne vaikeuttaisivat entistä enemmän pieni- ja keskituloisten perheiden arkea, kun kaikki elinkustannukset nousevat. Pääomien verotusta on kiristettävä, koska lisäverotuloja tarvitaan mm. ikäihmisten palvelujen turvaamiseen.

Me haluamme pitää kaikki yhteiskunnan kyydissä. Koska emme voi vaikuttaa siihen, millaiset lähtökohdat elämällemme saamme, tarvitaan hyvinvointivaltiota tasaamaan lähtökohtaeroja. Sen takia meidän on autettava niitä 150 000 lasta, jotka elävät taloudellisessa ahdingossa. Tavoitteemme perusturvan parantamisesta, lapsiperheiden tukemisesta ja opetusryhmien pienentämisestä onkin saanut tukea.

Näille työn ja oikeudenmukaisuuden tavoitteille haemme tänään kansalta luottamusta. Nöyrinä mutta suoraselkäisinä. Uskomme siihen, että politiikan suunta on mahdollista muuttaa. Ja me haluamme tehdä sen.

Jännittävää vaalipäivää.

Blogi