Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Suomen kirjastolaitokselle edelläkävijä

14. kesäkuuta 2013

Suomen menestys on osaamisestamme riippuvaista. Jokaisella tulee perustuslain mukaan olla oikeus kehittää itseään. Tässä työssä yleisellä kirjastolaitoksella on tärkeä tehtävä - on ollut ja on edelleen. Kirjasto tarjoaa kaikille tasavertaisen mahdollisuuden itsensä kehittämiseen. Parhaimmillaan kirjasto toteuttaa arjen yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Kaupunkien keskustoja, Helsinginkin, on viime vuosikymmeninä kehitetty ennen kaikkea liiketoiminnan ehdoilla. On tärkeää, että kaupunkien keskustoissa on myös ei-kaupallista, julkista tilaa. Kaupunkien on oltava ihmisiä varten, ei vain kaupallisia tarpeita varten. Kirjastoilla on tärkeä rooli, kun luodaan kaupunkien kulttuurisia keskustoja, ihmisille mielekkyyttä tarjoavia ympäristöjä.

Kirjastolaitos on murroksessa ja muutos tarvitsee edelläkävijän. Keskustakirjasto koetaankin kirjastoalalla yhteiseksi hankkeeksi, jonka toteuttaminen korostaa yleisten kirjastojen merkitystä kansalaisten jokapäiväisessä elämässä. Kirjasto saa kuitenkin oikeutuksensa siitä, että ihmiset käyvät kirjastossa ja että kirjasto palvelee tiedolla ja sisällöillä ihmisiä. Siksi minusta on tärkeää, että Helsinkiin rakennetaan koko maata palveleva ja kirjastolaitosta kehittävä keskustakirjasto. Kirjastolaitos muodostuu laajasta verkosta ja sille verkolle tarvitaan veturi sekä alueellisia ja lähikirjastoja tukeva kirjasto.

Uusi vuosituhat tarvitsee uuden kirjaston. Kaupunkilaisten oman talon, missä kulttuuria voi tehdä itse ja yhdessä muiden kanssa. Digitaalisesti älykkään paikan, jossa oppimista, osaamisen jakamista ja sisältöjen avaamista tuetaan helposti käytettävillä sovelluksilla ja välineillä.

Uusi keskustakirjasto rakennetaan Töölönlahdelle, Eduskuntatalon eteen. Paikka symboloi kirjaston merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle ja demokratialle. Uudessa keskustakirjastossa arvioidaan käyvän vuosittain kaksi miljoonaa kävijää. Arvio kertoo osaltaan tällaisen, kaikille avoimen, ei-kaupallisen ja turvallisen tilan tarpeesta.

Itsenäisyyden juhlavuonna 2017 avattava keskustakirjasto on paikka, jolla on matala kynnys, mutta suuri vaikutus. Uskon, että sillä on myönteisiä vaikutuksia koko suomalaiseen kirjastokenttään ja suomalaiseen yhteiskuntaan.

Blogi