Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Suomi tarvitsee yrittäjyyttä

29. huhtikuuta 2014

Tällä hetkellä suomalainen osaaminen ja pääomat eivät kohtaa toisiaan tavalla, joka synnyttäisi riittävästi maailmanmarkkinoita kiinnostavia tuotteita ja palveluita. Siksi vientimme yskii, siksi verotulot ovat pienempiä kuin hyvinvointivaltio tarvitsee ja siksi työttömyys on jälleen kasvussa.

Käynnissä on maailmanlaajuinen rakennemuutos. Konkreettisemmin maailmanmarkkinat muuttuvat nyt nopeasti ja ovat mutkikkaampia kuin koskaan aikaisemmin. Tässä maailmassa ketteryys on pärjäämisen ehdoton edellytys. Yrittäjyys on ketterä tapa järjestää ihmisten keskinäinen yhteistyö. Siksikin Suomi tarvitsee yrittäjyyttä.

Mitä SDP:n pitäisi nyt tehdä? Kuten menestyneen Supercellin omistajat ovat todenneet, pohjoismainen hyvinvointivaltio on erinomainen kasvualusta uudelle liiketoiminnalle. Siksi meidän on vaalittava koulutusjärjestelmää, sosiaali- ja terveyspalveluita sekä tietoyhteiskunnan etenemistä. Siksi hallitus laski yhteisöveroa. Tukeakseen suomalaista yrittämistä, kasvua ja uusia työpaikkoja. Siksi olemme vahvistaneet yritysrahoitusta ja luoneet kasvurahaston. Siksi olemme energiaveroleikkurilla tukeneet yrityksiä. Siksi SDP:n on työn puolueena oltava ennakkoluuloton yrittäjyysmyönteinen voima yhteiskunnassa.

Yrittäjyyden ja palkkatyön erot ovat hämärtyneet. Ihmisten identiteettikokemukset ovat murroksessa. Moni pienyrittäjä kokee olonsa ahtaaksi. Mikä olisi sopivampaa kuin se, että työn itseisarvona näkevänä puolueena SDP yhdistäisi yhteisten arvojen taakse kaikki ne jakavat?

Meidän on edelleen avattava kotimaista kysyntää yrittäjyydelle. Määräävä markkina-asema ei saa johtaa yrittäjyyden toimintaedellytysten tukahduttamiseen. Julkisia hankintoja on suunnattava kotimaista yrittäjyyttä tukemaan. Ei kansainvälisten suuryritysten temmellyskentäksi vaan nimenomaan suomalaisen yrittäjyyden tukemiseen. Olen ollut avaamassa julkisia tietovarantoja kaikkien kansalaisten käyttöön ja tätä työtä on edelleen jatkettava yrittäjyyden hyödynnettäväksi. Yritysten mahdollisuuksia rahoittaa investointinsa on helpotettava. Veropolitiikan on oltava pitkäjänteistä ja ennustettavaa. Yrittäjiä on kuultava tarkalla korvalla niin kotimaista kuin eurooppalaistakin lainsäädäntöä valmisteltaessa.

Yhteiskunnallinen toiminta nähdään liian usein nollasummapelinä. Jos jokainen päätös on joltain pois, syntyy kaiken energian ja huomion vievä loputon kamppailu vallasta. On löydettävä uudenlainen näkökulma. Politiikan ei tarvitse olla nollasummapeliä. Sosialidemokraattien kannalta tällainen uusi näkökulma avautuu ymmärtämällä työllisyyden, kasvun ja yrittämisen vahva kohtalonyhteys.

SDP:n tulee olla kokoava voima, jonka työtä, kasvua ja oikeudenmukaisuutta edistävän politiikan sateenvarjon alle toivotetaan tervetulleeksi kaikki yhteiskunnalliseen asemaan tai ammatilliseen taustaan katsomatta. Liike, joka punoessaan erilaiset ihmiset yhteen kykenee ainutlaatuisella tavalla uudistamaan yhteiskuntaa. Yrittäjyys oli SDP:n alkuaikoina yksi puolueen vahvoista tukijaloista. Sellaisena se on pidettävä jatkossakin.

Blogi