Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Suuntana oikeudenmukaisuus

02. huhtikuuta 2019

Vuosittaisella kierroksellani Vaasan vaalipiirin 40 kunnassa kohtaamiset ihmisten kanssa ovat kertoneet selvästi, että tämän hallituskauden päätöksiä ei pidetä oikeudenmukaisina. Ei ole oikein, että samaan aikaan, kun talous ja työllisyys ovat kohentuneet, on osa ihmisistä jätetty hyvinvoinnista katveeseen. Keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset ovat olleet tämän hallituspolitiikan tukijoita.

Hallituksen ratkaisut ovat vahvistaneet suurituloisten tuloja ja heikentäneet pienituloisimpien tuloja. Hallituksen leikkaukset sosiaaliturvaan tarkoittivat yli 700 miljoonan euron heikennyksiä ihmisten toimeentuloon. Eläkeläisten ja opiskelijoiden ostovoima on heikentynyt, ja perusturvaetuuksien varassa elävien ryhmien toimeentuloa on vaikeuttanut etuustulojen verotuksen kiristäminen. Leikkaukset ovat osuneet etenkin työttömiin, lapsiperheisiin ja opiskelijoihin.

Verotuksen osalta SDP:n vaihtoehto on selkeä: työn ja eläkkeiden verotusta kevennetään ja verotuksen painopistettä siirretään omistamisen sekä ympäristöä rasittavan toiminnan verotukseen. Verojen maksu perustuu maksukykyyn. SDP:n vaihtoehdossa pieni- ja keskituloisille palkansaajille, eläkeläisille ja työnhakijoille jää aina enemmän käteen.

Haluamme helpottaa pienituloisten ihmisten arkea: Lapsiperheiden köyhyyttä vähennetään. Nostetaan pienituloisten (alle 1400 e/kk) eläkeläisten ansioita 100 eurolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja kohtuullistetaan. Opintorahan taso nostetaan vuoden 2017 alun tasolle, ja siihen tehdään indeksitarkistukset.

Voimme jälleen rakentaa Suomesta maan, joka on inhimillinen, tasa-arvoinen ja reilu.

Blogi