Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Takapakki vanhustenhoidon mitoituksessa tulee estää

09. lokakuuta 2016

Tällä viikolla on vietetty Vanhustenviikkoa. Ikäihmisten hyvinvointi on ollut esillä monella tapaa viikon aikana. Hyvin laajasti yhteiskunnassa jaetaan näkemys siitä, että jokaiselle ikäihmiselle tulisi taata inhimillinen ja turvallinen vanhuus. Tämä edellyttää riittävää toimeentuloa sekä laadukkaita vanhusten palveluita.

Olin mukana hallitusneuvotteluissa vuonna 2011 sopimassa siitä, että Suomeen säädetään historiallinen vanhuspalvelulaki. Vuonna 2013 voimaan astunut laki mm. lisää ikäihmisten osallisuutta ja parantaa mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hoitoon ja hoivaan. Suurin kiista lain säätämisen yhteydessä koski hoitajamitoitusta eli sen määrittämistä lainsäädännöllä, montako hoitajaa yhtä vanhusta kohti pitää ympärivuorokautisessa hoidossa olla.

SDP halusi kirjata 0,5 hoitajan mitoituksen lakiin, jotta kahta vanhusta kohti olisi vähintään yksi hoitaja. SDP:n esitys lakiin kirjaamisesta ei saavuttanut hallituksessa yksimielisyyttä. Asiasta tehtiin kompromissi, jossa mitoitus kirjattiin laatusuositukseen. Samalla sovittiin, että henkilöstön määrä kirjataan lakiin, mikäli ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä ei saavuteta laatusuosituksen mukaista vähintään 0,5 hoitajan mitoitusta vuoden 2014 loppuun mennessä. Tämä kompromissi sai eduskunnan yksimielisen tuen vuonna 2012.

Vuonna 2014 tehtiin selvitys, joka osoitti, että kaikki kunnat eivät olleet noudattaneet suositusta vaan edelleen löytyi palveluyksiköitä, joissa hoitajamitoitus oli huonompi kuin 0,5. Eli yhtä hoitajaa kohden oli vanhuksia enemmän kuin kaksi. Tästä johtuen olisi eduskunnan aiemman linjauksen mukaisesti pitänyt kirjata mitoitus lakiin ja velvoittaa kuntia osoittamaan vanhusten palveluihin riittävästi resursseja. Valitettavasti poliittisten erimielisyyksien johdosta kirjausta ei päästy tekemään vuonna 2015. Olemme siis olleet viime vuodet laatusuosituksen varassa.

Ympärivuorokautisessa hoidossa nykymitoituksen on tarkoitus turvata jokaiselle vanhukselle keskimäärin 135 minuuttia avustukseen päivittäisissä tarpeissa ja terveydentilan seurantaan. Nyt pääministeri Juha Sipilän porvarihallitus esittää 70 miljoonan euron säästötoimina henkilömitoituksen pienentämistä niin, että uusi mitoitus olisi 0,4. Tämä päätös on vastoin eduskunnan, asiantuntijoiden, alan ammattilaisten, omaisten kuin itse vanhusten näkemyksiä.

On vaikea ymmärtää, että hallitus esittää hoitajamitoituksen laskua eli hoivan tason laskemista. Iäkkäiden asiakkaiden lisäksi asia koskettaa myös hoitohenkilökuntaa, jonka jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää. Kuluneella viikolla järjestettiinkin mielenosoitus koskien hallituksen suunnittelemaa vanhustenhoidon vähimmäishenkilöstömitoituksen pienentämistä 0,4 hoitajaan yhtä vanhusta kohti.


Hallituspuolueet eli keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset tulisi saada perääntymään tavoitteestaan. Nyt tarvitaan samanlaista kansalaisten esiinmarssia kuin hallituksen pakkolakien yhteydessä. Asiaa ei saa jättää vanhusten asiaksi, vaan nyt tarvitaan kaikkien yhteisvastuuta vanhempiemme ja isovanhempiemme hyvästä hoivasta. Mikäli hoitajamitoituksen heikennys kaikista aikaisemmista kannoista huolimatta viedään hallituspuolueiden enemmistöllä eduskunnassa läpi, on se häpeäksi koko eduskunnalle.

Blogi