Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Tekijänoikeus on tekijän oikeus

12. joulukuuta 2009Keskellä syvää talouskriisiä on käyty keskustelua uuden kasvun mahdollisuuksista. Aivan kuten 1990-luvulla, niin myös tästä kriisistä nousemisessa Suomen vahvuutena tulee olemaan korkea osaaminen. Se näkyy niin tuotteiden korkeampana jalostusasteena, entistä osaavampana työvoimana kuin myös uusina innovaatioina.

Uusi kasvu tulee kumpuamaan viime kädessä luovuudesta. Suomen kaltaisen pienen avoimen kansantalouden perusta on ihmisten korvien välissä: osaamisessa, kekseliäisyydessä ja rohkeudessa. Koulutuksen, korkean osaamisen ja innovaatioiden avulla suomalainen työ pärjää globaalissa kilpailussa.

SDP järjesti luovan työn tekijöiden aamukahvitilaisuuden, jossa kuultiin luovien alojen ammattilaisten ja edunvalvojien näkemyksiä ajankohtaisista asioista. Keskustelua riitti erityisesti tekijänoikeuslain uudistukseen liittyen. Perusviesti oli hyvin selvä: meidän on huolehdittava innovaatioista ja luovuudesta kilpailukykytekijöinä rakentamalla hyviä edellytyksiä luovaan työhön. Tekijänoikeuslain uudistaminen nyt keskustelussa esitetyllä, OPM:n työryhmän esittämällä tavalla ei kuitenkaan näin tee.

Ministeriön työryhmän esityksessä on pikemminkin kyse oikeuksien siirrosta työntekijöiltä työnantajalle. Esityksen tavoitteeksi on asetettu Suomen kilpailukyvyn parantaminen ja innovaatioiden lisääminen. Tekijänoikeuden siirtäminen työnantajalle ei näin tee. Itse luovan työn tekijöiden puheista ilmeni selvästi, että myös luova työ tarvitsee toteutuakseen kannustimia ja edellytyksiä. Työntekijän omaan teokseensa kohdistuvien oikeuksien siirtäminen vastikkeetta työnantajalle toimii päinvastoin.

On muistettava, että työnantajalla on jo nykylain perusteella käyttöoikeus työntekijän
työsuhteessa luomaan teokseen. Muiden tekijänoikeuksien siirtämisestä on pystytty tähän asti hyvin neuvottelemaan. Suomalaisessa työoikeudessa on perinteisesti pyritty suojelemaan heikompaa osapuolta, siis työntekijää, työnantajan saneluvallalta. Esitys merkitsisi poikkeusta tähän vanhaan ja tärkeään periaatteeseen. Samalla se lyö korville suomalaisen työelämän vahvuutta eli osaavaa, motivoitunutta ja jaksavaa työvoimaa.

Ministeriön esitysluonnoksessa on toinenkin merkittävä valuvika. Sen työmarkkinavaikutukset on selvitetty, Akavan juristia lainatakseni, huonosti. Työntekijöitä ei ole kuultu. Tämä on johtanut muun muassa siihen, että esitys sisältää useita terminologisia ristiriitaisuuksia ja sisällöllisiä epäselvyyksiä. Lainvalmistelussa olisi tärkeää noudattaa erityistä huolellisuutta ja laajapohjaista asiantuntijavalmistelua.

Jos nykyesitys menisi tässä muodossa läpi, se merkitsisi melkoista poikkeusta muiden Länsi-Euroopan maiden vastaaviin tekijänoikeuskulttuureihin. Haluaako Suomi sivistysvaltiona profiloitua näin? Ei tietenkään. Luovuutta on vaalittava. Suomi tarvitsee innovaatioita ja osaajia uuden kasvun rakennuspuiksi. Tekijänoikeuslain uudistamista olisi tarkasteltava myös tästä näkökulmasta.

Blogi