Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Tekoja koulujen puolesta

25. lokakuuta 2012

Koulurauha on herättänyt keskustelua kunnallisvaalien alla. Valitettavat yksittäiset väkivaltatapaukset ovat herättäneet valtakunnantasollakin huolta. Niistä opitaan, että puukot ja muut vaaralliset esineet pitää saada kouluista pois. Suurinta osaa oppilaista väkivallanteot eivät onneksi koske. Heitä sen sijaan koskee rauhattomuus, häly, ja liian usein myös kiusaaminen. Arkipäiväisiin koulurauhaongelmiin hyvä lääke ovat kohtuullisen kokoiset opetusryhmät. Siksi olemme hallituksessa halunneet satsata ryhmäkokojen pienentämiseen. Toimia koulurauhan puolesta tarvitaan myös kunnallisella tasolla.

Opetusryhmien koko vaikuttaa monella tavalla koulurauhaan. Opettajan puuttumien häiriöihin ja oppilaiden huomioiminen on helpompaa pienessä kuin suuressa luokassa. Jokaisen oppilaan olisi saatava käydä koulua alle 20 oppilaan luokassa. Kokkolassa tilanne ei ole erityisen huono, mutta parannettavaa on. Ryhmien keskikoko on hieman yli 19, ja suuriakin ryhmiä Kokkolasta löytyy.

Hallitus satsaa poikkeuksellisen paljon opetusryhmien pienentämiseen. Talousarvioesityksessä on ennätyksellisesti noin 60 miljoonaa euroa avustuksiin ryhmien pienentämiseksi. Kansallisten toimien lisäksi kunnallisella tasolla on paljon tehtävää. Esimerkiksi oppilassijoittelu koulujen välillä on täysin kunnallinen kysymys.

Ryhmäkokojen lisäksi koulurauhaan vaikuttavat opettajien keinot puuttua häiriöihin. Opetusministeri Gustafsson on jo viime keväänä pyytänyt Opetushallituksesta selvitystä lakimuutoksista, joiden myötä koulujen työrauhaongelmiin voitaisiin puuttua. Selvityksen myötä perusopetuslakia muutetaan koulurauhaa tukevaksi.

Hankalaa koulurauhan takaamisessa kouluissa on, että ongelmat tahtovat kasautua. Koulut eriytyvät. Esimerkiksi Helsingissä voimme ennustaa koulun matematiikan tulokset 65 prosenttisesti vain tietämällä kuinka suuri osuus oppilaiden isistä on ylioppilaita. Tämä kuvaa epätasa-arvoa koulujen ja lasten välillä. Valtion budjetissa myönnetäänkin ensimmäistä kertaa noin 23 miljoonaa euroa valtion erityisavustusta toimiin, joilla kavennetaan koulujen välisiä eroja.

Kokkolassa emme ole tottuneet tällaisiin eroihin. Kokkolan demareiden kanssa kirjastolla maanantaina järjestämässämme koulukeskustelussa kävi kuitenkin esille, että myös Kokkolassa on eroja ainakin koulujen maineiden välillä. Kokkolassa meidän on syytä pitää kiinni omilla toimillamme siitä, että jokainen koulu on hyvä koulu.

Hyvä koulu on jokaisen lapsen oikeus. Koulurauha vaikuttaa niin oppilaiden, opettajien, kuin perheidenkin arkeen. Siksi postinumero tai luokan koko ei saa olla kenenkään hyvän peruskoulutuksen esteenä.

Me sosialidemokraatit haluamme:

? jokaisen oppilaan saavan koulussa riittävän tuen
? koulun saavan resurssinsa tarpeen mukaan
? opetusryhmät, joissa jokainen lapsi voidaan huomioida
? työrauhaa kouluihin

Blogi