Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Terveisiä Prahasta!

09. joulukuuta 2009Maanantaina ja tiistaina kokoontui Prahassa Euroopan Sosialidemokraattisen puolueen kongressi. ESP:n kongressi kokoontuu kolmen vuoden välein ja nyt oli taas aika kokoontua yhteen ja kehittää edelleen yhteistä näkemystämme Euroopan suunnasta. Kongressiin osallistui kaikkien EU:n jäsenmaiden sosialististen ja sosialidemokraattisten puolueiden edustajien lisäksi edustajia myös hakijamaista ja lähialueilta, yhteensä osallistujia oli noin 1500. Tunnelma oli loistava ja innostunut, meillä on vahva yhteinen visio, jonka haluamme jakaa läpi mantereen.

Jaamme myös yhteisen huolen niin Euroopan, kuin maailmankin suunnasta. Talouskriisi yllätti monet oikeistohallitukset, eikä vastaus ole vakuuttanut aidosta muutoksesta, vaan vallitsevan järjestyksen ylläpitäminen on edelleen oikeiston tavoite.

Kongressissa käsiteltiin laaja määrä asioita henkilövalinnoista toimintakertomuksiin ja muihin sääntömääräisiin asioihin. Mutta pääosassa oli politiikka, erityisesti eurooppalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuus, työllisyys ja kestävälle pohjalle rakennettu ilmastonmuutoksen torjunta. Me uskomme, että olemme nyt historiallisesti merkittävässä käännekohdassa, jossa määritellään tulevaisuuden hyvinvointivaltion ja talouden rakenteet. Meneillään oleva talouskriisi on paljastanut kipeällä tavalla järjestelmämme epäonnistumisen ja sen uudistamisen tarpeen. Tarvitsemme todellista muutosta, jotta voimme välttää tilanteen toistumisen.

ESP:n puheenjohtaja Poul Nyrup Rasmussen kiteytti monen tunnot vaatien sosialidemokraateilta vahvaa ja yhtenäistä linjaa Euroopan tasolla talouskriisistä selvitäksemme ja luodaksemme tulevaisuuden kestävän ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen järjestelmän. Rasmussen linjasi, että emme saa enää ikinä antaa ahneuden ja löysän valvonnan ja sääntelyn kääntää Eurooppaa laskuun ihmisten vahingoksi. Puheessaan hän totesi, että talouskriisin hoito on näyttänyt toteen konservatiivien ja edistyksellisten hallitusten väliset erot maailman laajuisesti.

Saksan ja Italian puoluejohtajat Sigmar Gabriel ja Riccardo Nencini vaativat kongressissa yhteisiä vastauksia yhteisiin ongelmiin. Työttömyys, palvelujen riittävyys ja rahoitus ovat ongelmia kaikkialla Euroopassa. Jos haluamme säilyttää ja kehittää eurooppalaista hyvinvointivaltiota, on meidän eurooppalaisten demarijohtajien mielestä luotava aidosti eurooppalaista hyvinvointipolitiikkaa pelkän talouspolitiikan sijasta. Talouspolitiikan tulee tukea sosiaalisia tavoitteitamme, eikä hyvinvointipolitiikkaa ei tule tehdä markkinoiden ehdoilla. Hyvinvointipolitiikan on saneltava talouspolitiikan reunaehdot, ei päinvastoin.

Myös Ranskan sosialistien Martine Aubry varoitti palaamasta entisiin tapoihin talouskriisin helpottaessa. Hän totesi, että on kovin helppo jatkaa kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan, mutta emme saa antaa niin käydä. Meidän on vastattava suuriin haasteisiin, joita kohtaamme uudella tavalla ja yhdessä, aidosti eurooppalaisena liikkeenä, ei vain kansallisten puolueiden löyhänä verkostona.

Hyväksyimme laajan julkilausuman, jossa esitellään eurooppalaisten sosialidemokraattien edistyksellinen ohjelma seuraaville vuosille otsikolla ?People First?. Eurooppalaiset sosialidemokraatit tiivistävät näkemyksensä kuuteen kohtaan joista muodostuu viiden vuoden strategia, jolla tämän päivän suurimpiin haasteisiin vastataan.

1. Elvytystä on jatkettava ja turvattava uusi sosiaalisesti oikeudenmukaisen kasvun malli.
2. Rahoitusmarkkinoiden todellinen uudelleenorganisointi on toteutettava, jotta vältytään kriisin uusiutumiselta tulevaisuudessa.
3. Ilmastonmuutos on torjuttava ja satsattava puhtaan energian tuotantoon.
4. Vahvaa, reilua ja tehokasta hyvinvointivaltiota on kehitettävä uudessa globaalissa maailmassa.
5. Sukupuolten tasa-arvoa on edistettävä.
6. Inhimillinen kehitys ja turvallisuus on määriteltävä uudelleen globaalissa maailmanjärjestyksessä.
Koko teksti löytyy osoitteesta www.pes.org

***

ESP:n kongressi ja jäsenpuolueet eivät vain puhu lämpimikseen, vaan myös toimivat puheidensa mukaisesti. Esimerkiksi tämä kongressi, oli suunniteltu hiilineutraaliksi. Tämä näkyi mm. paikan valinnassa, ruokailussa ja kuljetuksissa. Kokouspaikkamme ei lämmitetty erikseen, kaikki kuljetukset Prahassa hoituivat ratikalla tai muilla julkisilla. Kokouspapereista vain julkilausumat olivat printattuina materiaaleina, loput löytyivät sähköisesti. Kaikki materiaali mukeista lähtien oli kierrätetyistä materiaaleista tehty ja tarjottu ruoka oli luomu-lähiruokaa. Tämän lisäksi osallistujille oli tehty mahdolliseksi korvata lentojensa aiheuttamat hiilipäästöt paikan päällä. Ja koska aina jää jonkin verran päästöjä, ESP rahoittaa uusiutuvan energian Chambal Power projektia Intiassa. Tarkoituksemme onkin johtaa myös omalla esimerkillämme.

Blogi