Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Terveyspalveluihin tasa-arvoa

29. maaliskuuta 2011

Tässä ajassa julkinen terveydenhuolto tarvitsee puolestapuhujia. Jokaisella on oikeus hyvään terveydenhuoltoon ilman kalliita yksityisiä vakuutuksia. Hoitoon on päästävä ripeästi, ilman turhaa jonottamista. Ennaltaehkäisevään hoitoon on panostettava.

Meillä on maailman parhaat lääkärit ja hoitajat. Osaamisemme on maailman huippua. Kehitettävää on ennen muuta rakenteissa. Terveydenhuollon selkeämpi rahoitus ja sujuvampi hallinto vapauttavat resursseja itse hoitotyöhön. Byrokratiaan emme saa tuhlata. Terveyspalveluiden valuminen kansainvälisten pääomasijoittajien liiketoiminnaksi on pysäytettävä.

Olen huolissani siitä, että väestöryhmien erot terveydentilassa kasvavat. Köyhyys näkyy elinajan pituudessa ja laadussa. Säännölliset terveystarkastukset on taattava myös heille, jotka eivät niiden piirissä tällä hetkellä ole. Paljon sairastavia on tuettava vähentämällä sairastamisesta aiheutuvia kustannuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatot on yhdistettävä ja tasoa madallettava. Näin vahvistetaan terveyspalveluiden tasa-arvoa.

Blogi