Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Tuki hallitusohjelmalle ja myötätuuli suomalaisille

07. huhtikuuta 2014

Kokoomuksen puheenjohtajan ja pääministerin vaihtuminen kesällä on synnyttänyt keskustelun hallituksen toimintakyvystä. Tämän vuoksi myös toisen päähallituspuolueen puheenjohtajakisaan kohdistuu suurta kiinnostusta. Olen kiteyttänyt, että linjani on rehellinen vastuunkanto ja turvallinen uudistaminen.

Vastuunkanto tarkoittaa nyt sitoutumista hallitusohjelmaan, jonka painopisteet ovat työllisyyden vahvistaminen, eriarvoisuuden ehkäisy ja julkisen talouden vakauttaminen. On Suomen etu ja SDP:n arvojen mukaista, että kannamme vastuuta kaikista kolmesta painopisteestä. Työllisyyden vahvistamiseksi sovittu kasvupaketti on arvojemme kannalta tärkeä, mutta eriarvoisuutta ehkäisevät ja tuloeroja kaventavat veroratkaisut ovat aivan yhtä tärkeitä. Myös velkaantumisen hillitsemiseksi sovitut rakenneuudistukset ja sopeutustoimet ovat SDP:lle tärkeitä, jotta hyvinvointivaltio säilyy kestävänä myös tuleville sukupolville.

Nyt ei ole aika avata hallitusohjelmaa, jonka puolue-elimet ovat arvioineet hyväksi. Nyt on aika keskittyä tehtyjen linjausten toimeenpanoon. Nyt ei ole myöskään aika horjuttaa Suomen poliittista vakautta. Nyt on aika vahvistaa luottamusta Suomen poliittiseen järjestelmään, joka kestää pääministerivaihdoksen ilman vaaleja.

Uudistamislinja liittyy vilkastuneeseen keskusteluun SDP:n identiteetistä. Oma linjani on, että jatkamme arvo- ja tulevaisuuspuolueena. Minun tapani lähestyä politiikkaa on se, että kukin puolue kertoo omien arvojensa mukaisesti, mitä asioita haluaa tulevaisuudessa edistää. Vierastan poliittista kulttuuria, jossa puolue näkee itsensä joidenkin vastavoimana. Se johtaa helposti siihen, että poliittinen liike profiloituu "joidenkin ihmisryhmien vastatuulena".

Minusta on hedelmällisempää, että SDP ymmärtää itsensä "kaikkien suomalaisten myötätuuleksi". Olemme kasvun ja yrittämisen ystäviä, mutta haluamme kaikkien suomalaisten nauttivan niiden hedelmistä. Olemme palkansaajien puolustajia, mutta hyvätuloisten on osallistuttava perusturvan varassa elävien tukemiseen. Kannatamme jokaisen vapautta valita opiskelualansa ja ammattinsa, mutta torjumme myös opintieltä syrjäytymistä nuorisotakuun ja oppivelvollisuuden avulla.

Tällaisin ajatuksin järjestimme tänään ensimmäisen Jutta-tuvan, jossa käynnistimme yhdessä jäsenten kanssa käytävän linjakeskustelun. Yhteisen linjan rakentaminen kohti puoluekokousta ja kohti eduskuntavaaleja.

Blogi