Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Työ on kesken ja vaikuttamisen nälkää riittää

14. marraskuuta 2014

Kolmen eduskuntakauden ja kuuden puheenjohtajavuoden jälkeen on ollut perusteltua pysähtyä. Elämän tienhaarassa on hyvä arvioida tapahtunutta ja hakea uutta virtaa sekä uusia näkökulmia. Tämä etsikkoaika, kuten myös kierros Pohjanmaan kaikissa maakunnissa, on ollut hyödyllinen.

Uutta virtaa antoi tapaamieni kansalaisten palaute kokemuksen merkityksestä. Kokemuksen merkitys tuntuu korostuvan murrosajassa, joka näkyy niin Suomen taloudessa kuin kansainvälisessä tilanteessa. Uutta virtaa antoi myös kierroksella käydyt keskustelut seuraavan vaalikauden työlistasta. Näen kolme tavoitetta, joihin haluan vaikuttaa yhdessä kaikkien pohjalaisten kanssa.

1. Työlistan ensimmäinen kohta on Suomen vakava talous- ja työllisyystilanne. Luottoluokitus on viesti, joka korostaa rakenteellisia uudistuksia ja teollisuuden kilpailukykyä. Aloittamani rakenneuudistukset eivät ole edenneet toivotulla tavalla. Työtä on myös vero- ja elinkeinopolitiikassa, missä on huolehdittava suomalaisten yritysten kilpailukyvystä ja teollisuuden uudistumisesta uusien työpaikkojen saamiseksi. Taloustalkoissa tarvitaan vahvaa arvopohjaa, jonka mukaan suomalainen hyvinvointivaltio ja terve talous voidaan yhdistää. Arvopohja valitaan kansanvaltaisesti kevään vaaleissa: itse haluan jatkaa työtä työpaikkojen ja oikeudenmukaisen veropolitiikan puolesta.

2. Työlistan toinen kohta on kansainvälinen vaikuttaminen Suomen etujen ja arvojen puolesta. Oli sitten kyse suomalaisen viennin edistämisestä, veroparatiisien torjunnasta, rauhan, kestävän kehityksen tai naisten oikeuksien puolustamisesta. Olen saanut kansalaisilta kannustusta jatkaa vaikuttamista EU:ssa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla, jotka ovat tulleet tutuiksi niin valtiovarainministerinä, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa kuin kansalaisjärjestötoiminnassa. Kansainvälinen vaikuttaminen onkin osa minua ja sen jatkaminen tuntuu entistä tärkeämmältä, kun seuraa uutisia veronkierrosta tai huolestuttavaa kehitystä niin Lähi-idässä, Afrikassa kuin Ukrainassa.

3. Kolmas kohta työlistalla on Pohjanmaan maakuntien kansalaisten hyvinvointi. Ehkä vahvimmin politiikan tärkeys tulee iholle ihmisten kanssa kasvokkain asioita hoitaessa. Pohjalaiset toivovat tietysti myös alueen edunvalvontaa. Monet pohjalaiset ovat todenneet, että alueen asioiden edistämisessä tarvitaan ministerivuosina kertynyttä kokemusta ja verkostoja. Terveys- ja koulutuspalveluja on kehitettävä - oli sitten kyse ammattikorkeakouluistamme, yliopistoista tai yliopistokeskuksistamme, sairaaloista tai terveyskeskuksista. Hyvien liikenneyhteyksien turvaaminen on olennaista mm. metsä-, metalli-, kemian- ja elintarviketeollisuutemme työpaikkojen puolustamisessa.

Uskon, että yhteistyöllä ja selkeän työlistan avulla voimme saavuttaa tuloksia. Tämän vuoksi haluan asettua ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa Vaasan vaalipiirissä. Jos SDP:n piirikokous asettaa minut ehdokkaaksi, lähden hakemaan kansalaisten luottamusta nöyrin mielin. Jos kansalaisten luottamus jatkuu vaaleissa, pyrin oman kokemukseni avulla vaikuttamaan asioihin niin eduskunnassa, valtioneuvostossa kuin kansainvälisillä foorumeilla. Aika näyttää, miten.

Blogi