Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Työllisyyttä myös raideinvestoinneilla

23. helmikuuta 2011

Tulevan hallituskauden keskeinen tehtävä on työllisyyden vahvistaminen: se, että kaikille työhön kykeneville saadaan töitä. Kun näin saadaan vahvistettua verotuloja, voidaan kuroa umpeen noin 8 miljardin eli 8 000 miljoonan euron kassavajetta. Tämä vuotuinen kassavaje kalvaa yhteisten palveluiden kuten sairaanhoidon tai tulonsiirtojen kuten perusturvan järjestämistä ja kehittämistä. Lisäksi työ on tietenkin jokaiselle yksilölle henkilökohtaisesti merkittävä asia.

Yksi keino, jolla työllisyyttä voidaan vahvistaa, ovat julkiset investoinnit kuten raideyhteyksien parantaminen. Seinäjoki ? Oulu radan perusparannuksen loppuun saattaminen, ja pitkällä aikavälillä kaksoisraiteen rakentaminen, on yksi tällainen investointi. Itseasiassa minun - ja SDP:n mielestä - tämä perusparannustyö on yksi seuraavan hallituskauden avainhankkeista.

Henkilöliikenteen kannalta etuna perusparannuksessa on lyhemmät matka-ajat, ja entistä paremmat mahdollisuudet ympäristö- ja ilmastoystävälliseen liikkumiseen. Ratayhteys kehittää myös alueen talouden edellytyksiä, kun yritysten tarvitsemat ihmiset ja tavarat pääsevät liikkumaan ilman ongelmia. Liikenneverkosto ovat kuin taloutemme verisuonisto. Terveellä ihmisellä veri kiertää vapaasti ilman tukoksia. Samalla tapaa terveessä taloudessa liikenteen on soljuttava ongelmitta.

Mikäli rahoitusta ei turvata, rataosan kapasiteettiongelmat ja routaongelmat Kokkolan pohjoispuolella jatkuvat. Valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut, että hankkeen viivästymisestä aiheutuisi jopa 200 miljoonan euron yhteiskunnalliset tappiot.

Hankkeen valmistuminen edellyttää merkittävää budjettirahoitusta tulevina vuosina. Nykyisen hallituksen kehyksissä ei ole varauduttu tähän käytännössä lainkaan. Tähän on saatava muutos. Raideyhteyksien parantaminen on ensiarvoisen tärkeää niin ilmastotavoitteiden kuin aluepolitiikan kannalta. Päärata on Suomen valtasuoni, jossa ihmisten ja tavaroiden on päästävä liikkumaan.

Blogi