Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen vastaa Risikolle

08. huhtikuuta 2019

Paula Risikko kirjoitti 4.4. Lestinjoki-lehdessä ettei 0,7 hoitajamitoitus ratkaise kaikkia vanhustenhuollon ongelmia. Tästä olemme samaa mieltä. Tarvitsemme ikäihmisille monipuolisia palveluita mm. päivätoimintaa kotona yksinasuville, riittävää kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa kotiin apua tarvitseville ja intervallipaikkoja omaishoitajien omaisille. Silti Risikko jättää vastaamatta keskeiseen kysymykseen, miksi hän ja kokoomus vastustavat sitovan minimihoitajamitoituksen 0,7 kirjaamista lakiin. Tämä kirjaus turvaisi nykyistä paremmin riittävän hoitajamäärän vanhuspalveluihin. Siksi lakimuutos tulee tehdä seuraavalla vaalikaudella.

Vanhuspalvelut nousivat esille myös tekemilläni Lestinjokilaakson kuntavierailuilla. Yhteinen viesti oli se, että päivystävän keskussairaalan asema tulee turvata Keski-Pohjanmaalle. Tämä on tärkeä tavoite koko maakuntamme tulevaisuuden kannalta. Samalla kuitenkin kannettiin huolta Soiten palveluiden keskittämisestä sekä mahdollisista uusista säästöistä.

Erityisesti vanhustenpalveluiden osalta viesti oli selvä: on tärkeää, että vanhukset saisivat olla oman kunnan toimintayksikössä, jotta omaisilla olisi helpompi myös käydä heitä katsomassa. Näin voitaisiin myös taata tuttu ympäristö ja henkilökunta.

Myös ikäihmisten ja eläkeläisten toimeentulo nousi vierailuilla esille. Tällä vaalikaudella Sipilän hallituksen tekemät eläkkeiden indeksijäädytykset ovat syöneet eläkkeiden ostovoimaa. SDP on äänestänyt näitä leikkauksia vastaan eduskunnassa ja esittänyt, että indeksikorotukset tehtäisiin normaalisti. Samoin SDP on asettanut tavoitteeksi 100 euron korotuksen pieniin alle 1400 euroa oleviin eläkkeisiin.

On yhteinen arvovalinta huolehtia maamme rakentajasukupolvista.

Blogi