Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Uusi Suomi - uusi SDP

07. maaliskuuta 2008


Muuttunut maailma ja uusi Suomi tarvitsee modernia sosialidemokratiaa. Uusi suunta syntyy yhdessä keskustellen. Minun visioni "uudesta SDP:stä" kiteytyy sanapareihin: kokoava arvopuolue, johtava tulevaisuuspuolue ja avoin kansalaispuolue. Uskon vahvasti, että myös jäsenistömme haluaa meidän kehittävän puoluettamme tähän suuntaan.

Kokoava arvopuolue

Me olemme arvopuolue, joka kokoaa erilaisia ihmisiä yhteisen aatteen ympärille. Me emme ole jonkin eturyhmän asialla, vaan ihmisten tasa-arvon asialla ja heikomman puolella. Tämän päivän työväkeä ovat palkansaajat duunareista toimihenkilöihin mutta myös opiskelijoista pienyrittäjiin.

Akavalaisena voin vapaasti sanoa, että yhteistyö SAK:laisen ammattiyhdistysväen kanssa ei ole meille mikään häpeätahra. Se on ylpeyden aihe, koska SAK:n miljoona jäsentä pitävät työllään Suomea pystyssä. Samanlaista yhteistyötä kehitämme myös STTK:laisen ja Akavalaisen kentän kanssa johtamassani SDP:n toimihenkilöprojektissa. Tätä samaa yhteistyötä teemme myös opiskelija- ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.

SDP:n arvopohjaa kuvaa erinomaisesti tunnuksemme "Reilu Suomi". Aatteemme ydin on se, että jokaisella on paikkansa yhteisössä - niin perheessä, koulussa, työpaikalla, kunnassa kuin isänmaassakin. Kaikkea ei saa "kuin manulle illallinen", mutta meidän pitää olla reiluja toisiamme kohtaan. Kaveria ei jätetä.

Tällä arvopohjalla on erittäin laaja kannatus ihmisten keskuudessa. Tämä arvopohja on osoittautunut hyväksi välineeksi rakentaa Suomen menestystä ja kaikkien suomalaisten hyvinvointia. Tällä arvopohjalla puolueemme on aina ollut myös haluttu kumppani hallitusyhteistyöhön.

Johtava tulevaisuuspuolue

Arvopuolueen brändi on SDP:lle tärkeä, mutta se ei riitä. Ihmiset tuntevat arvopohjamme, mutta se ei riitä luottamukseen. Meidän tulee esittää uskottava visio siitä, kuinka arvomme muuttuvat paremmaksi arjeksi ihmisille - ja paremmaksi tulevaisuudeksi Suomelle.

Uskonkin, että jäsenistö haluaa kehittää SDP:tä Suomen johtavaksi tulevaisuuspuolueeksi. Se tarkoittaa sitä, että SDP:n tulee näyttää Suomelle suuntaa. Meillä tulee olla "tehtävä", johon kutsumme ihmisiä mukaan. Meillä tulee olla tarina siitä tulevaisuudesta, jota me edustamme - jota me edistämme.

Tästä oli kysymys jo Forssan kokouksessa 105 vuotta sitten, jolloin "tehtävämme" oli työtä tekevien ihmisten vapauttaminen holhouksesta ja yleisen äänioikeuden toteuttaminen. Tästä oli kysymys 45 vuotta sitten, jolloin "tehtävämme" oli aloittaa hyvinvointivaltion rakentaminen ja EEC-sopimuksen luominen. Myös 15 vuotta sitten kysymys oli tulevaisuuden tekemisestä. Silloin "tehtävämme" oli nostaa Suomi lamasta ja viedä Suomi Euroopan kartalle. Tässä myös onnistuimme.

Tällä hetkellä Suomen keskeisiä tulevaisuushaasteita ovat uhkaava luonnon mullistuminen, työpaikkojen siirtyminen paikasta toiseen sekä nuorten ja työikäisten määrän vähentyminen - vanhusten määrän samanaikaisesti lisääntyessä. Eli virkamieskielellä - ilmastonmuutos, globalisaatio ja väestörakenteen muutos.

Näihin haasteisiin vastaamisesta on löydettävissä SDP:n uusi "tehtävä". Visio sivistys-Suomesta, joka kasvattaa jokaisen lapsensa, joka kouluttaa jokaisen nuorensa ja joka luo osaamisella uutta työtä jokaiselle. Visio hyvinvointi-Suomesta, joka kannustaa meitä kaikkia työhön mutta joka myös kantaa todellisen yhteisvastuun lapsista, vanhuksista, sairaista ja köyhistä. Meille hyvinvointivaltio ei ole sitä, että valtio voi hyvin ja ihmiset huonosti. Visio ympäristö-Suomesta, joka siirtyy mallioppilaana puhtaaseen energiaan ja joka nostaa ilmaston EU-politiikamme keskiöön.

Avoin kansalaispuolue

Uskottavan tulevaisuuspuolueen luomiseen tarvitaan myös SDP:tä, joka on avoin kansalaispuolue. Meidän on kehityttävä kansanliikkeenä, jossa on katto korkealla ja seinät leveällä - ja jossa ihmiset voivat aidosti vaikuttaa.

Toimintatapoja on uudistettava. Palautekanavat on oltava koko ajan auki - uusi SDP on koko ajan on-line. Nämä haasteet koskevat kaikkia puolueita. "Uuden SDP:n" tulee kuitenkin olla puolueiden uudistumisen eturintamassa, kuten jäsenäänestyskeskustelussa olemme olleetkin.

Huomenna kokoontuu SDP:n puoluevaltuusto, johon on kohdistettu odotuksia neuvoa-antavan jäsenäänestyksen käyttöönottamisesta. Olen itse kannattanut jäsenten laajempaa kuulemista niin johtajavalinnoissa kuin politiikan sisältökysymyksissä. Ymmärrän kuitenkin myös niitä, jotka pitävät puheenjohtajaäänestystä tänä keväänä aikataulullisesti hankalana.

Toivon, ettei huomenna synny sellaista kuvaa, että SDP vastaa jäsenten kuulemiselle "ei kiitos". Toivon, että puoluevaltuusto päättäisi vähintään sisältökysymyksiä koskevan jäsenkyselyn toteuttamisesta. Voisimme kysyä jäseniltämme kantaa niistä tärkeimmistä kysymyksistä, joihin puolueen tulisi suunnata pääosa ajastaan ja energiastaan.

Kohti kuntavaaleja

Tulevaisuus on tehtävä. Uskon siihen, että arvopohjamme saa kansalaisten luottamuksen vain selkeällä visiolla "uudesta reilusta Suomesta" ja "uudesta avoimesta SDP:stä". Uskon, että tällä linjalla SDP saa uutta intoa järjestötyöhön - ja saa kansan näyttämään Suomelle uutta suuntaa jo kuntavaaleissa.

Blogi