Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Uusi vuosi - uudet mahdollisuudet

31. joulukuuta 2014

Vuosi 2014 lähestyy loppuaan. Kulunut vuosi on ollut monella tapaa poikkeuksellinen.

Ukrainan kriisi on johdatellut Euroopan jälleen kylmän sodan tunnelmiin. Lähi-idässä Isilin terrorismi on luonut uuden turvallisuusuhan, joka puhuttaa koko maailmaa. Epävarmuus kansainvälisissä suhteissa on lisääntynyt.

Myös taloudessa epävarmuus on jatkunut, kun viime kevään valonpilkahdukset muuttuivat Ukrainan kriisin myötä. Haasteet jatkuvat myös tulevaisuudessa. Suomen on "luotava nahkansa" taloudessa uudestaan: niin raju meidän teollisuutemme rakennemuutos on.

Yksittäisen ihmisen tasolla haasteet näkyvät työttömyytenä, toimeentulon ongelmina tai yksinäisyytenä, jotka ovat kaikki vakavia yhteiskunnallisia ongelmia.

Kaikkien näiden maailmanlaajuisten, kansallisten tai yksilötason haasteiden keskellä emme saa vaipua pessimismiin tai apatiaan, jotka väijyvät aina ongelmien keskellä. Tulevaisuuden uskon ylläpitäminen, mahdollisuuksien näkeminen ja niihin tarttuminen on koko kansakunnan asia.

Tarvitaan sisua ja sydäntä. Ennen kaikkea tarvitsemme yhteisöllisyyttä, yhteen hiileen puhaltamista ja yli rajojen katsomista. Tähän meitä inspiroi esimerkiksi alueemme Mammat-ryhmän perustaminen. Äitien välinen vertaistuki on esimerkki juuri sellaisesta välittämisestä, jota tämä aika tarvitsee.

Myös palvelujen kehittämisessä on aika katsoa yli perinteisten rajojen. Terveyspalveluissa Pietarsaaren ja Kokkolan on kaksikielisinä kaupunkeina tutkittava yhteistyömahdollisuuksia sairaalapalvelujen turvaamiseksi molemmissa kaupungeissa.

On hienoa myös, että alueellamme etsitään uusia mahdollisuuksia työllistää ihmisiä. Kokkolan suurteollisuusalueelle on saatu monia uusia investointeja, kuten Bolidenin hopean talteenottolinja ja Woikosken ilmakaasu- ja vetytehtaat. Uusia mahdollisuuksia on etsitty myös puun ja biomassan hyödyntämisestä. Myös olemassaolevan tuotannon jatkuvuuteen on investoitu: UPM:n sahan ja sellutehtaan modernisointi-investoinnit valmistuivat tänä vuonna Pietarsaaressa.

Kasvun ja työpaikkojen synnyttäminen onkin välttämätöntä, jotta Suomi menestyy. Samoin on myös rakenteellisten uudistusten sekä julkisen talouden sopeutustoimien jatkaminen. Meillä on paljon vahvuuksia, joiden varaan voimme rakentaa niin kasvun edistämistalkoot kuin hyvinvointivaltion uudistustyön. Osaaminen, keskinäinen luottamus, toimiva yhteiskunta ovat niistä esimerkkejä.

Vuodenvaihde antaa tilaisuuden pohtia mennyttä ja luoda katse tulevaan. Toivottavasti uusi vuosi on valoisampi. Tehdään se yhdessä.

Hyvää uutta vuotta!

Blogi