Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Vakuudelliset lainat helpottaisivat kriisimaiden lainanottoa

28. kesäkuuta 2012

Monessa jäsenmaassa ollaan kuitenkin akuutisti ongelmallisessa tilanteessa, kun markkinoiden luottamus maan taloudenpitoon on heikentynyt. Tämän seurauksena lainarahan hinta on vastaavasti noussut tasolle, joka on pidemmällä aikavälillä kestämätön. Myös tukiohjelmien piirissä olevien maiden osalta on lähdettävä siitä, että niiden on ennen pitkää pystyttävä nostamaan tarvitsemansa rahoitus markkinoilta ? julkisista lähteistä lähtevät lainaohjelmat eivät voi jatkua loputtomiin.

Kerroin muille PES-johtajille siitä, miten samankaltaisessa tilanteessa 1990-luvulla ollut Suomi ratkaisi tämän dilemman. Kun Suomen lainanhoitokykyyn kohdistui epäilyksiä, lisättiin luottamusta antamalla valtion asuntorahaston liikkeelle laskemille lainoille vakuudet, jotka käytännössä liittyivät aravalainoista tiedossa olevia kassavirtoihin. Tätä kautta niille saatiin AAA-luokitus ja ne menivät hyvin kaupaksi.

Sijoittajien näkökulmasta oli tärkeää, että Suomen asuntorahaston liikkeelle laskemilla lainoilla oli vakuudet. Lisäksi ne eivät olleet Suomen lain alaisia, eli Suomi ei olisi voinut yksipuolisella päätöksellä järjestellä uudelleen lainojaan kuten käytännössä tapahtui Kreikan toisen lainapaketin yhteydessä Kreikan lain alaisille lainoille.

Esitin muille PES-johtajille, että vakuudellisten lainojen myöntäminen voisi olla osa ratkaisua niille euromaille, joilla nyt on vaikeuksia saada rahaa markkinoilta kohtuuhintaan. Antamalla valtion lainalle sopivat vakuudet ja viemällä ne pois kotimaan lain alaisuudesta voidaan tällä hetkellä haavoittuvaksi katsottujen maiden velkakirjoista tehdä sijoittajille houkuttelevampia, mikä ratkaisisi yhden tämän kriisin perusongelmista.

Olen pitänyt tärkeänä, että Suomi pyrkii proaktiivisesti etsimään ratkaisuja käsillä olevaan velkakriisiin. PES-huippukokouksessa tekemäni esitys on tästä yksi konkreettinen esimerkki.

Blogi