Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Vakuudet ovat ja pysyvät

02. kesäkuuta 2013

On todettu, että jos euromaat sopisivat Kreikan ERVV-lainojen uudelleenjärjestelyistä, Suomi menettäisi vakuudet. On annettu ymmärtää, että muut maat voisivat tehdä Suomen vakuudet tyhjäksi. Näin ei ole. Lainojen uudelleenjärjestelypäätös edellyttäisi euromailta yksimielisyyttä ja Suomen eduskunnan päätöstä. Se vaatisi siis kansanedustajien päätöksen, että vakuuksista luovuttaisiin. En usko, että eduskunta päättäisi, että Suomi luopuisi oikeudestaan 925 miljoonan euron vakuuksiin. En halua spekuloida Kreikan lainojen uudelleenjärjestelyllä. Selvää on ainoastaan, että Suomi pitää kaikissa oloissa vakuuksistaan kiinni.

Tämän aamun Helsingin Sanomiin ostetussa mainoksessa Timo Soini väittää, ettei mitään vakuuksia ole, koska sopimuksissa ei ole vakuus-sanaa. Tämä ei pidä paikkaansa. Sana vakuus mainitaan usessa kohdassa sopimuskokonaisuutta. Sana vakuus mainitaan myös Soinin viittaamassa tuottojenvaihtosopimuksen vahvistussopimuksessa.

Sopimus Kreikan kanssa on vakuusjärjestely. Jos Suomen valtion takaukset laukeavat Kreikan valtion maksukyvyttömyyden takia maksuun, Suomen valtio saa korvauksen.

Kuten alusta alkaen on todettu, vakuusjärjestelyä koskeva sopimus on tehty neljän kreikkalaisen pankin, ei Kreikan valtion kanssa. Syy tähän on, että Kreikan valtio ei voi tehdä oikeudellista vakuusjärjestelyä, koska Kreikan valtion lainakirjoissa on ns. panttaamattomuussitoumuslausekkeita, jotka kieltävät Kreikan valtiota antamasta vakuuksia. Tämän takia vakuusjärjestelyn juridisena osapuolena piti olla siis jokin muu taho kuin Kreikan valtio. Sen sijaan Kreikan valtio antoi Suomen valtiolle poliittisen sitoumuksen vakuusjärjestelystä.

Vakuusjärjestely toteutettiin pankkien kanssa transaktiolla, josta käytetään nimitystä total return swap. VM:n sivuilla lokakuusta 2011 olevassa materiaalissa on todettu, että järjestely toteutetaan total return swap'lla sekä selostetaan kyseinen transaktio. Vakuustilin rahat ovat korkean luottokelpoisuuden omaavien valtioiden likvideissä velkakirjoissa.

Soini edustaa retorista kikkailua. Kun hankkii asunnon, usein ostetaan osakekirjoja, jotka oikeuttavat tietyn asunnon hallintaan. Osakekirjojen osto on se oikeudellinen toimi, jolla asunto hankitaan. Joku voi saivarrella, että "et ostanut asuntoa", kun olet ostanut osakekirjat. Tästä on Soinin retoriikassa kysymys. Hän väittää, että "Suomi ei ole saanut vakuuksia", kun olemme tehneet johdannaissopimuksen. Sopimus on se oikeudellinen toimi, jolla saamistamme turvaava vakuus on hankittu. Tähän mennessä vakuustilille on maksettu 924 miljoonaa euroa.

Oppositiostakin on tunnustettu, että vakuudet kyllä on ja että siitä pitää tunnustus antaa. Soini onkin jäämässä yksin väitteissään, ettei vakuuksia ole. Vakuudet todella on ja niistä pidetään kiinni. Ja tämä järjestely on tehty siksi, että sillä turvataan suomalaisten veronmaksajien rahoja.

Blogi