Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Valtaa yhtiökokouksille

10. helmikuuta 2014

Kohtuus on perinteinen suomalainen hyve. Korskeilematta, kovalla työllä. Näin olemme rakentaneet menestyksen ja hyvinvoinnin lisäksi keskinäistä luottamusta. SDP on vaatinut kohtuutta ja avoimuutta palkitsemiseen. Erityisen tärkeää tämä on niukkuuden aikana, jolloin kaikesta on puutetta. Oli ilahduttavaa huomata, että lehtijutussa neljä kuudesta haastatellusta kannatti johdon palkkioita koskevan päätöksenteon tapahtumista yhtiökokouksissa.

Olen itse esittänyt aiemmin, että palkitsemisen pelisäännöistä päätettäisiin yhtiökokouksessa. Suuremman avoimuuden ja yritysdemokratian hengessä. Akateemikko Riitta Hari pitää yhtiökokousta hyvänä keinona varmistaa, että päätökset eivät tapahdu vain ?kaveripiirissä?. Tähän on helppo yhtyä.

Vilkas keskustelu vie asioita eteenpäin. Niin myös tässä. Kohtuullisuuden vahvistamisen ja avoimuuden lisäksi oleellista on pitää kiinni kytköksestä palkitsemisen ja yhtiöiden menestymisen välillä. Kyse on järjestelmän uskottavuudesta ja luottamuksesta.

Blogi