Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Valtio näyttää esimerkkiä

14. elokuuta 2012

Vaikka suurimmat ongelmat ovat koskeneet yksityissektoria, tiukentaa valtio nyt myös omia palkitsemiskäytäntöjään. Jatkossa painotetaan vielä aiempaa enemmän oikeudenmukaisuutta, kohtuullisuutta, avoimuutta sekä koko henkilöstön huomioimista palkitsemisessa. Ohjeet koskevat laajasti valtionyhtiöitä, Solidiumia sen toimiessa omistamissaan yhtiöissä sekä valtionyhtiöitä niiden toimiessa tytäryhtiöissään.

SDP on tyytyväinen tähän linjaan. Se on selkeä ja kestävä. Lisäeläkkeisiin otetaan kielteinen kanta, kuten myös sitouttamisbonuksiin ja bonustasoja tarkistetaan hieman alaspäin. Tehdystä työstä tulee palkita rahalla, ei tulevaisuuden eläkepäivillä. Palkitsemisen on perustuttava tehtyyn työhön. Palkitsemisen ei tule olla sidoksissa pelkkään työsuhteessa pysymiseen. Hyvä palkitseminen on tuloksentekoon perustuvaa ja läpinäkyvää. Sanalla sanoen se on reilua.

Palkitsemisella on suora yhteys työyhteisön sisäiseen ilmapiiriin. Jatkossa valtionyhtiöiden palkitsemisessa korostuu johdon palkitsemisen ohella myös koko henkilöstön palkitseminen. Esimerkiksi koko henkilöstön tulospalkkaus ja henkilöstörahastojen käyttö mahdollistavat tämän. Tärkeää on myös kiinnittää huomiota johdon ja henkilöstön palkkakehitykseen ja palkkojen suhteeseen.

Valtio antaa selvän viestin: avoimuus ja kohtuullisuus ovat kestäviä arvoja. Valtionyhtiöiden on näytettävä esimerkkiä siinä, että ylilyönneistä päästään eroon. Siksi palkitsemisen tasoissa ja perusteissa siirrytään nyt pari piirua kohti kohtuullisuutta. Toivon, että esimerkki rohkaisee muitakin toimijoita. Siksi olen aiemmin esittänyt myös elinkeinoelämälle vuoropuhelua kohtuullisuuden palauttamisesta.

Blogi