Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Varhaiskasvatuksen arvo on yhteiskunnallemme kiistaton

05. marraskuuta 2017

Tänä syksynä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta on puhuttu paljon yhteiskunnallisella tasolla. Aihepiiri on ollut myös minulle ajankohtainen, sillä oma lapseni aloitti nyt syksyllä päiväkodin. Päivähoidon aloitus on iso asia koko perheelle niin lapselle kuin vanhemmille. Siksikin on tärkeää voida luottaa siihen, että lapsi on hyvässä ja laadukkaassa hoidossa vanhempien töissä ollessa. Lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen on tärkeä, sillä se mahdollistaa jokaiselle lapselle oikeuden hoivaan, huolenpitoon ja oppimiseen mutta myös vanhemmille mahdollisuuden osallistua työelämään.

Olen viettänyt tätä syksynä poikkeuksellisen paljon aikaa päiväkodeissa, sillä meidät kansanedustajat myös haastettiin vierailuille päiväkoteihin osana Suomen 100-vuotisjuhlavuotta. On ollut mielenkiintoista
kiertää päiväkodeissa Kokkolassa, Pietarsaaressa, Kruunupyyssä ja Helsingissä. Maanantaina menen vielä Lapualle päiväkotivierailulle. Päiväkodit ovat olleet hyvin erilaisia, sillä osa toimii vuoropäiväkotina, osa oli kaksikielisiä, osassa taas maahanmuuttajataustaisten lasten osuus on yli 80% kaikista lapsista. Osassa kiinteistöt olivat aivan uusia, kun taas osassa päiväkoti toimi hyvinkin vanhoissa tiloissa.

Vaikka vierailemani päiväkodit olivat erilaisia, on niillä myös ollut yhtäläisyyksiä. Kaikkia päiväkoteja on yhdistänyt osaava ja omistautunut henkilökunta, joka on saanut laadukkaan koulutuksen vastuullista tehtävää varten. Käytyäni keskusteluja henkilökunnan kanssa usein nousi esille toive siitä, että lapsen yksilölliset tarpeet voitaisiin huomioida vielä paremmin. Ja erityistä tukea tarvitseville lapsille osoittaa myös tukea. Tässä käytänteet eri kunnissa näyttävät vaihtelevan jonkin verran.

Monessa kunnassa päiväkodeissa näkyy myös Sipilän hallituksen säästötoimet, joiden myötä varhaiskasvatuksen ryhmäkoot ovat kasvaneet. Hallitus nimittäin päätti säästää varhaiskasvatuksesta rajaamalla subjektiivista oikeutta päivähoitoon ja kasvattamalla ryhmäkokoja. Onneksi hallitus kuitenkin päätti vetää alkuperäisen esityksensä varhaiskasvatuksen maksujen korottamisesta pois ja päätyi keventämään pienituloisten varhaiskasvatusmaksuja. Tämä oli askel oikeaan suuntaan.

Varhaiskasvatukseen kuitenkin kannattaisi panostaa. Euron sijoitus varhaiskasvatukseen tuottaa myöhemmin jopa seitsemän euroa takaisin. Tämä johtuu muun muassa siitä, että se tasoittaa lasten erilaisia kotoa saatuja lähtökohtia ja edistää lapsen mahdollisuuksia tasapainoiseen kasvuun. Valitettavasti Suomessa kuitenkin osallistutaan varhaiskasvatukseen heikoimmin Euroopassa. Yli 4-vuotiaista vain 75 prosenttia osallistuu varhaiskasvatukseen, kun Ruotsissa vastaava luku on 96 prosenttia.

Varhaiskasvatuksen arvo yhteiskunnallemme on kiistaton, ja se on merkittävä osa suomalaisen koulutuksen tasa-arvon toteutumisessa. Varhaiskasvatus on tehokas keino parantaa oppimisen edellytyksiä, vähentää työttömyyttä ja kaventaa tuloeroja sekä vähentää huono-osaisuuden periytymistä. Varhaiskasvatukselle kuuluu vahva asema yhteiskunnassamme ja siellä työtä tekevät ansaitsevat meidän kaikkien kiitoksen.

Blogi