Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Vastuunkantoa tulevaisuudesta - ja oikeudenmukaisuudesta

12. huhtikuuta 2019

Olen pitänyt tärkeänä vastata minulle osoitettuihin kirjoituksiin. Siksi vastaan Keskipohjanmaan viimeisen viikon aikana julkaisemiin keskustalaisten minulle osoittamiin kirjoituksiin (Palosaari ja Pajunpää 6.4., Hänninen 8.4., Ojala 9.4., Mäki-Petäjä 10.4.). Vaikka yleensä demokratiassa hallitus hallitsee, oppositio haastaa ja hallituspuolueet puolustaa linjaansa, nyt näyttää siltä, etteivät keskustalaiset halua puolustaa vaalikaudella tehtyjä päätöksiä vaan hyökkää SDP:tä ja minua kohtaan kahdeksan vuotta sitten alkaneen vaalikauden päätöksistä. Vaikka tämä siirtääkin keskustelun toisaalle, toki tämä minulle käy, sillä olen kantanut vastuuta ja seissyt niiden päätösten takana aiemmin ja seison edelleen.

Olen saanut 16 vuoden kansanedustajaurani aikana toimia eri tehtävissä ja pyrkinyt hoitamaan annetut tehtävät aina niin hyvin kuin mahdollista. Vuoden 2011 vaalien jälkeen sain valtiovarainministerin sekä varapääministerin tehtävän keskellä eurokriisiä. Palaan joskus muistelmissani tuon ajanjakson dramaattisiin yksityiskohtiin, mutta tehtäväni oli tuolloin ratkoa yhdessä eurooppalaisten kollegoiden kanssa koko mannertamme ravistellutta kriisiä, samalla suomalaisten ja Suomen etua puolustaen ja sijoittajien vastuuta lisäten.

Samaan ajanjaksoon osui myös teollisuutemme rakennemuutos, josta Nokian ja sen myötä elektroniikkateollisuuden romahdus olivat esimerkkejä. Hieman myöhemmin talouteemme vaikutti Venäjän hyökkäys Itä-Ukrainaan, minkä seurauksena Venäjälle asetettiin pakotteet ja Venäjä asetti vastapakotteet. Tällä oli valitettavan kielteinen vaikutus talouteemme, mikä näkyi elintarviketeollisuuden kautta myös Vaasan vaalipiirissä. Voidaankin objektiivisesti arvioiden todeta, että vuosien 2011-2015 vaalikausi oli poikkeuksellisen haastava.

Siitä huolimatta otimme valtion talouden kuntoonsaattamisen vakavasti. Sopeutimme julkista taloutta noin 6 miljardilla eurolla. Olennaista oli kuitenkin se, että teimme noin puolet siitä verotuksen kautta, jotta saimme myös yhteiskunnan hyväosaiset mukaan talkoisiin. Ilman verotuksen työkalua kaikki sopeutustoimet olisi pitänyt tehdä leikkauksina, kuten Sipilän hallitus on nyt tehnyt.

Siitä johtuen Sipilän hallituksen säästötoimet ovat kohdistuneet kipeimmin juuri pienituloisiin ihmisiin. Tämän vältimme vuosien 2011-2015 vaalikaudella, minkä on vahvistanut myös riippumaton talouspolitiikan arviointineuvosto. Sen mukaan hallituksemme vero- ja tulonsiirtoratkaisuilla kavennettiin tuloeroja Suomessa.

Vuonna 2013 julkisen talouden kestävyysvajeen arvioitiin olevan lähes 10 miljardia euroa. Eli menot olivat uhkaavasti kasvamassa tuloja nopeammin, koska syntyvyys oli voimakkaasti laskenut ja väestö oli ikääntymässä. Tämän vajeen umpeenkuromiseksi esittelin vuonna 2013 rakennepaketin, jossa oli useita toimenpiteitä julkisen talouden kuntoonsaattamiseksi mm. oppivelvollisuuden pidentäminen. Valitettavasti rakennepakettia ei kyetty viemään eteenpäin vaalikauden lopussa, jolloin olin jo jättänyt hallituksen.

Tällä vaalikaudella - työllisyyden kasvusta huolimatta - julkisen talouden kestävyysvaje on edelleen saman suuruinen eli lähes 10 miljardia euroa valtiovarainministeriön arvion mukaan. Eli tekemistä riittää. Yksi tekijä taustalla on tällä vaalikaudella jatkunut velkaantuminen vahvasta talouskasvusta huolimatta - tänä vuonna valtio velkaantuu noin 1,9 miljardia euroa. Syynä siihen on mm. mittavat veronkevennykset, jotka Sipilän hallitus on tehnyt ja joista euromääräisesti on eniten hyötyneet suurituloiset.

Toivon, että vaalien jälkeen aloittava hallitus ottaa vakavasti julkisen talouden kuntoonsaattamisen mutta tekee sen tavalla, jonka kansalaiset kokevat oikeudenmukaiseksi ja joka ei kasvata tuloeroja ja eriarvoisuutta Suomessa. Tarvitsemme yrityksiä, jotka työllistävät. Tarvitsemme myös hyvinvointivaltiota, joka pitää omista kansalaisistaan yhdenvertaista huolta.

Toivon, että Te keskipohjalaiset evästätte alueen omia kansanedustajia. Omalta osaltani haluan kantaa vastuuni ja olla jatkossakin luottamuksenne arvoinen.

Blogi