Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Venäjä-keskustelua tarvitaan

12. huhtikuuta 2014

Tänään tapasin kansalaisia ja Sdp:n kannattajia Pohjois- ja Etelä-Karjalassa. Ihmisiä Joensuussa ja Lappeenrannassa, jolla noin 70 kilometrin raja Venäjän kanssa, puhutti naapurimaamme tilanne Ukrainan kriisin myötä.

Itä-Suomessa korostui näkemys siitä, että Venäjä on meille tärkeä naapuri. Taloudelliset suhteet Venäjään ovat kansakunnallemme suuri mahdollisuus: yrityksillemme Venäjä avaa laajan markkina-alueen. Samalla venäläinen turismi virkistää suomalaista palvelualaa eri puolilla Suomea mutta erityisesti Itä-Suomessa. EU:n tapaamisrajoituksista onkin Sdp:ssä laajasti oltu samoilla linjoilla kuin tasavallan presidentti: Venäjän edustajia tavataan, kun Suomen etu sitä vaatii.

Yhtä lailla tärkeää Sdp:lle on se, että Suomen ulkopolitiikan tulee perustua arvoihin - kuten rauhan, demokratian, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen puolustamiseen. Selkeä vaatimus kansainvälisen oikeuden kunnioittamisesta kuuluu arvopohjaiseen ulkopolitiikkaamme myös Ukraina-kriisin aikana. Kuitenkin venäjäläisen identiteetin ja Venäjän geopoliittisen toimintalogiikan ymmärtäminen olisi hyödyllistä, kun kehitämme EU:n strategista kumppanuutta Venäjän kanssa ja kun tiivistämme EU:n itäisen kumppanuuden yhteistyötä Venäjän naapurimaiden kanssa. Pääministeri Lipposen aloite EU:n pohjoisesta ulottuvuudesta on ollut hyvä esimerkki Suomen rakentavasta roolista EU:n ja Venäjän suhteissa.

Yhteistyön lisäämiseksi Suomessa tarvitaan aktiivista Venäjä-keskustelua, jossa kuullaan niin tiedeyhteisön, kansalaisjärjestöjen kuin elinkeinoelämänkin edustajia. Kokoomuksen keskustelunavaukset näyttäytyvät viestinä siitä, että Ukrainan kriisin vuoksi Suomessa tarvittaisiin ennen kaikkea aktiivista Nato-keskustelua. Minulla ei ole mitään sitäkään vastaan, mutta itse arvioin, että käsillä oleva tilanne korostaa ennen kaikkea tarvetta syvälliseen Venäjä-keskusteluun niin ulkopolitiikan kuin taloudenkin näkökulmasta.

Blogi