Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Verokikkailu on estettävä

03. elokuuta 2015

Veronkierto ja verovälttely syö hyvinvointivaltion rahoituspohjaa. Asia on moraalinen. Pelkän moralisoinnin varaan verokikkailua ei kuitenkaan voi jättää, vaan veronvälttelyyn on puututtava lainsäädäntöä muuttamalla.

Valtiovarainministerinä pyrin toimimaan tämän puolesta niin EU:ssa kuin kotimaassakin. Viime vaalikaudella valtioneuvosto teki muunmuassa kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintasuunnitelman, jonka toimeenpano käynnistyi rivakasti. Toivottavasti uusi hallitus jatkaa veroparatiisien, veronkierron ja veronvälttelyn vastaista työtä.

Tämä koskee myös Suomessa ansaittujen eläkkeiden verotusta Espanjassa ja Portugalissa. Yli neljäkymmentä vuotta vanhojen verosopimusten vuoksi yksityissektorin eläkkeitä ei voida verottaa, jos ne maksetaan Suomesta Espanjassa tai Portugalissa asuvalle henkilölle. On oikeudenmukaista, että Suomessa ansaittujen eläkkeiden verot maksetaan Suomeen, koska eläkemaksut on voitu vähentää sekä työnantajan että työntekijän verotuksessa. Niinpä vanhentuneet verosopimukset on päivitettävä tai irtisanottava.

Valtiovarainministerikaudellani käynnistettiin neuvottelut Espanjan ja Portugalin kanssa tehtyjen verosopimusten muuttamiseksi, jotta yksityissektorin eläkkeitä voidaan verottaa Suomessa. Muutoksella halutaan poistaa tilanne, jossa muuttamalla pois Suomesta esim. Espanjaan tai Portugaliin pääsisi eroon Suomen verotuksesta eläkkeiden osalta.

Portugalin kanssa neuvottelut aloitettiin lokakuussa 2013 ja Espanjan kanssa tammikuussa 2014. Espanjan kanssa neuvottelut ovat pitkällä, mutta allekirjoitettua uutta sopimusta ei kuitenkaan ole. Portugalin kanssa avoimet kysymykset olisi hyvä ratkaista syksyn aikana. Takana on useita neuvottelukierroksia, mutta nyt ollaan ratkaisujen edessä. Olen sitä mieltä, että mikäli korjattuja sopimuksia ei synny tämän vuoden aikana, vanhentuneet sopimukset tulisi irtisanoa.

Molemmille maille on nimittäin tehty selväksi, että Suomi tarvittaessa irtisanoo sopimuksen, jos ratkaisua eläkkeiden verotusoikeuden jakoon ei löydy. Edellisen hallituskauden aikana Suomen poliittinen tahtotila on tehty selväksi molemmille maille. Uuden hallituksen tulee pitää kiinni tästä irtisanomisoptiosta - ja Suomen tavoitteesta saada eläkkeiden verotus oikeudenmukaiseksi.

Suomessa ansaitut eläkkeet tulee verottaa Suomessa. Tämä on myös eri maiden tasapuolista kohtelua, koska Maltan kanssa vuonna 2000 tehty verosopimus on eläkkeiden verotuksen osalta moderni ja oikeudenmukainen. Uuden sopimuksen mukaan myös yksityissektorin eläkkeet verotetaan Suomessa, vaikka ne maksettaisiin Maltalla asuvalle henkilölle.

Veroparatiisien vastaisessa työssä tulee edistää myös automaattista tietojenvaihtoa, monikansallisten yhtiöiden maakohtaista tilinpäätösraportointia sekä veroparatiisien mustan listan valmistelua. Toivon uudelta valtiovarainministeriltä aktiivisuutta tällä rintamalla.


Blogi