Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Veronkierron vastainen työ tehostuu

21. huhtikuuta 2013

Ajankohta keskustelutilaisuudelle ei voisi olla parempi, sillä nyt on oikea hetki tarttua veronkierron ongelmiin. Poliittinen tahtotila kansainvälisellä tasolla on vahva. Tästä kertoo kansainvälisillä areenoilla viime viikkoina käydyt keskustelut.

Dublinin epävirallisessa ECOFIN-kokouksessa asialistalle lisättiin viime tingassa veronkierron ja veroparatiisien vastaiset toimet, sillä viisi suurinta jäsenmaata olivat lähettäneet komissaarille kirjeen, jossa ne ilmoittivat aloitteesta kehittää verotuksen monenvälistä tiedonvaihtoa. Tämän jälkeen Luxemburgin ministeri ilmoitti maan suostumuksesta siirtyä automaattiseen tietojenvaihtoon säästödirektiivin soveltamisessa.

Tänä viikonloppuna EU-maiden aloitteen pohjalta myös G20-maat antoivat tukensa automaattisen tiedonvaihdon kehittämiselle. Itse korostin Maailmanpankin kokouksessa veronkierron ja veropetosten eston tärkeyttä. Edustin kokouksessa Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiiriä.

Keskustelu veronkierrosta ja veroparatiiseista jatkuu Euroopan tasolla jo toukokuun puolivälin ECOFIN-neuvostossa. Tähän kokoukseen toivon hyviä eväitä huhtikuun lopussa koollekutsumassani keskustelutilaisuudessa, jossa asiaa pohjustaa mm. komission veroasioista vastaava jäsen Algirdas Semeta.

Blogi