Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

We want our money back

05. toukokuuta 2014

Aggressiivisen verosuunnittelun ja veronkierron ongelmat ovat tulleet poliittiselle agendalle viime vuosina aivan uudella voimalla niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Talouskriisin ja sopeutustoimien kurimuksessa kansalaiset eivät voi hyväksyä, että jotkut eivät maksa heille kuuluvaa osuutta veroista. Myös julkinen suhtautuminen veronkiertoon on selvästi kiristynyt. Sanalla "veroparatiisi" ei ole positiivista kaikua ihmisten mielissä.

Koska maailmantalous toimii globaalisti, myös veropolitiikka vaatii yhä enemmän kansainvälistä yhteistyötä. Huomenna keskustelemmekin myös Euroopan valtiovarainministereiden ministerineuvoston ECOFIN:in kokouksessa muun muassa juuri veronkierron vastaisista toimista.

Komission toimintasuunnitelma veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi ohjaa EU:n toimenpiteiden valmistelua. Ohjelman toimeenpanolla voidaan komission arvion mukaan saada takaisin satoja miljardeja niistä verovaroista, jotka nykytilanteessa menetetään. Järjestimme yhdessä verokomissaari Semetan kanssa vuosi sitten Helsingissä yhteistilaisuuden, jossa jäsenmaiden yhteistä sitoutumista ohjelman tavoitteisiin lisättiin. Totesin itse tuolloin, että we want our money back, viitaten juuri veronkierron johdosta menetettyihin verotuloihin.

Olen esittänyt, että EU:ssa tulisi pyrkiä myös harmonisoimaan yritysverotusta esimerkiksi asettamalla yhteisiä minimiverokantoja. Tämä olisi yksi keino rajata haitallisen verokilpailun leviämistä. Pohjoismaat, joilla veroaste on keskimäärin muita maita korkeampi, voisivat olla yhdessä aktiivisia veroharmonisoinnin lisäämisessä. Ruotsissa sosialidemokraattien ounastettu paluu valtaan lisänneet osittain mahdollisuuksia tähän.

Maailmanpankki ja IMF ovat tähdentäneet veronkierron vastaisten toimien tehostamista ja OECD työskentelee veropohjan rapautumisen ehkäisemiseksi suoralla G20-valtioiden tuella.

Automaattinen tiedonvaihto laajenee kovaa kyytiä maiden välillä. Tieto tuloista ja niiden perusteella edellytettävistä veroista vaihtuu ja salailu paljastuu. Maaliskuussa 2014 allekirjoitin Suomen puolesta FATCA-sopimuksen USA:n kanssa. Suomi tulee saamaan yhdysvaltalaisista rahoituslaitoksista vuosittain automaattisena tietojenvaihtona Suomessa asuvien tilinhaltijoiden tietoja.

Suomessa olemme rajanneet yritysten oikeutta tehdä korkovähennyksiä, uusineet verosopimuksia ja julkistaneet yritysten verotiedot kaikkien nähtäviksi nettiin. Verohallinnossa on käynnissä hanke, jolla tehostetaan siirtohinnoittelun valvontaa ja lisätään verotuloja.

Hallitus on valmistellut kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintasuunnitelman, joka lähetetään eduskunnan käsiteltäväksi lähiaikoina. On selvää, että tarvitsemme edelleen uusia suunnitelmia ja työkaluja, yhteisen tahdon lisäämistä ja määrätietoista suunnitelmien toimeenpanoa vielä pitkään tästä eteenpäin. Miksi? Koska we want our money back.

Blogi