Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Yhteinen soteratkaisu kestää

23. maaliskuuta 2014

Tärkeä osa rakenneohjelmaa on sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus. Tänään tässä uudistuksessa tehtiin läpimurto. Hallitus- ja oppositiopuolueet sopivat perusteellisesta sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta, joka turvaa hyvinvointipalvelut vuosikymmeniksi. Kyseessä on iso yhteinen ratkaisu, josta on syytä kiittää kaikkia sen arkkitehteja. Kestävää ratkaisua ei olisi syntynyt ilman asiantuntijoita, ei ilman asiaa valmistellutta peruspalveluministeri Susanna Huovista tai vaikeaa työtä tukenutta pääministeriä, eikä myöskään ilman oppositiota.


Parlamentaariselle pohjalle syntyneessä ratkaisussa ei ole häviä, vain voittajia. Palvelujen käyttäjät ovat toivottavasti uudistuksen suurimpia hyötyjiä. Ratkaisu on hallinnoltaan selkeä ja turvaa paremmat palvelut tasapuolisesti kaikille. Kaikki sote-palvelut tullaan tulevaisuudessa järjestämään viiden vahvan alueellisen järjestäjän toimesta. Hallintomalli on kuntayhtymä ja samalla vahvistetaan kansallista ohjausta, jotta varmistetaan tehokkuus ja alueellinen tasa-arvo.


Meille sosialidemokraateille uudistus on tasa-arvouudistus. Se mahdollistaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta turvaavan hyvinvointimallimme rahoituksen ja täydellisen sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation myötä vahvistaa tasa-arvoa myös hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta.


Edellä mainitulla integraatiolla sekä riittävän suurilla väestöpohjilla on merkittävä myönteinen vaikutus julkisen talouden kestävyysvajeeseen. Isot luvut palautuvat lähelle jokaista ihmistä. Kunnat tuottavat jatkossakin palveluja. Terveyskeskukset ja vaikkapa vanhusten kotipalvelut eivät karkaa kauas, vaan pysyvät jatkossakin lähellä.
Uudistuksen vieminen yhdessä eteenpäin alkaa välittömästi. Eduskuntaan saamme uudistuksen syksyllä. Parlamentaarinen ohjausryhmä tukee ministeri Huovisen johtamaa työtä. Yhdessä tekemisen ja sopimisen perinne Suomessa jatkuu.

Blogi