Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Yhteinen työmme on kesken

06. huhtikuuta 2014

Hyvä toveri,

Kuusi vuotta sitten totesin haluni kehittää SDP:tä johtavana tulevaisuuspuolueena, kokoavana arvopuolueena ja avoimena kansalaispuolueena. Puolueväki valitsi minut puheenjohtajaksi johtamaan joukkuetta. Te olette olleet minun joukkueeni kuluneet kuusi vuotta. Päivääkään en vaihtaisi pois. Olen kasvanut, muuttunut ja nöyrtynyt kanssanne. Olemme saaneet aikaan tuloksia.

Tulevaisuuspuolueena olemme uudistaneet yhteiskuntaa tulevaisuuteen, jota leimaa globalisaatio, ilmastonmuutos ja ikääntyminen. Olemme parantaneet edellytyksiä kasvulle ja yrittämiselle, koska kyse on suomalaisten työpaikoista. Olemme kaventaneet tuloeroja, panostaneet nuorten työllisyyteen ja vanhustenhoitoon, koska kyse on oikeudenmukaisuudesta. Olemme ryhtyneet rohkeasti rakenneuudistuksiin, jotta hyvinvointivaltio voisi kestää myös seuraaville sukupolville. Olemme myös tarttuneet markkinatalouden eettisiin tulevaisuuskysymyksiin, kuten sijoittajavastuuseen, veroparatiisien torjuntaan ja kansainväliseen rahoitusmarkkinaveroon. Tulevaisuutta rakentavalla uudistuslinjalla kannattaa jatkaa.

Kokoavan arvopuolueen tavoite on ollut itselleni tärkeä. Puheenjohtamani SDP on nähty eri ?puolueen siipien? yhteistyön liittona. Se on sitä mutta ei vain sitä. Tavoitteena on ollut sellaisen sosialidemokraattisen linjan rakentaminen, joka kokoaa puoluetta yhdessä tekemiseen. Olemme yhdistäneet vastuullisen talouspolitiikan, eriarvoisuuden vähentämisen ja työllisyyden puolustamisen. Olemme yhdistäneet eurooppalaisuuden, globaalin vastuun sekä suomalaisen palkansaajan ja veronmaksajan edun puolustamisen. Tämä tasapainoinen linja toimii myös suomalaisten parhaaksi. Kokoavan arvolinjan kutominen on mahdollista jatkossakin, mutta se vaatii kaikilta yhteistyöhalua ja puoluejohdolta kärsivällisyyttä.

Avoimen kansalaispuolueen haaste on vaikein. Jokaisen jäsenen osallisuuden kokemus on silti tärkeä tavoite. Olemme kehittäneet jäsentiedotusta, kokeilleet jäsenkyselyjä, järjestäneet puheenjohtajapäiviä ja työväenliikkeen yhteisiä tapahtumia. Olen halunnut edistää avointa keskustelukulttuuria myös puheenjohtajakysymyksessä. Tämän avoimuuden ja osallisuuden edistäminen on kansanliikkeemme voima myös tulevaisuudessa.

Maailma ei ole valmis, vaan työ jatkuu. Tähän työhön olen käytettävissänne - siinä tehtävässä, johon puolueväki minut valitsee. Tulevaisuus tehdään yhdessä.

Jutta Urpilainen - ?Yksi meistä?

Blogi