Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Yhteistyöllä tuloksia

20. syyskuuta 2018

Olen saanut kansalaisilta valtakirjan toimia 15 vuotta keskipohjalaisena kansanedustajana. Matkan varrelle on osunut monenlaisia vaiheita sekä poliittisia suhdanteita. Olen kuluneen kesän aikana pohtinut paljon kansanedustajan työtä. Mistä se oikein koostuu ja mitä kaikkea se pitää sisällään. Perusolemukseltaan kansanedustajan työ on palvelutehtävä. Äänestäjien ohella palvelussuhde muodostuu omaan kotialueeseen. Kansanedustaja on oman vaalipiirinsä kansalaisten ja eri yhteisöjen edunvalvoja, vaikka tietenkin hänen on myös toimittava koko Suomen etua ajatellen.

Kansanedustajan vaikuttaminen valtakunnan tasolla vaihtelee myös sen mukaan, missä roolissa hän sekä hänen puolueensa ovat. Olen saanut kuluneiden vuosien aikana toimia niin puolueen puheenjohtajana, valtioneuvoston jäsenenä, hallituspuolueen kansanedustajana kuin oppositiopuolueen kansanedustajana sekä eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana. Jokaisessa roolissa vaikuttaminen on ollut hieman erilaista.

Valtioneuvoston jäsenenä pystyin esittelemään esimerkiksi väylämaksujen puolittamisen sekä yhteisöveron alentamisen, mitkä molemmat vaikuttivat alueemme elinkeinotoimintaan myönteisesti. Hallituspuolueen kansanedustajana sain olla vaikuttamassa esimerkiksi niin alueemme satamien kehittämiseen kuin Kokkolan Yliopistokeskuksen rahoitukseen.

Oppositiopoliitikkona taas korostuu erityisesti hyvät henkilökohtaiset verkostot sekä kontaktit. Kansanedustaja "avaa" ovia niin johtavien virkamiesten kuin ministereiden puheille alueen kansalaisten tai eri yhteisöjen kannalta tärkeissä asioissa. Viime viikolla kävimme tapaamassa sekä liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriä Kokkolan rautatieaseman ratapihan kehittämisen tiimoilta kuin peruspalvelu- ja perheministeri Annika Saarikkoa keskussairaalamme kirurgisten palveluiden puolustamisen tiimoilta. Molemmat isoja ja tärkeitä asioita Keski-Pohjanmaan näkökulmasta.

Olen kokenut myös myönteisenä, että alueen edunvalvonnassa kyetään tekemään yhteistyötä yli puoluerajojen. Vaikka monissa eduskunnan lakiesityksissä sekä uudistuksissa puolueilla on erilaisia näkemyksiä ja tavoitteita, oman alueen edunvalvonnassa niitä harvoin näkee, vaan oman alueen etu yhdistää. Tämä on hyvä asia, sillä politiikassa tuloksetkin syntyvät usein juuri yhteistyöllä.

Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään seitsemän kuukauden kuluttua. Nyt on hyvä hetki miettiä Keski-Pohjanmaallakin, mitkä ovat alueemme kannalta keskeisiä "edunvalvonta-asioita" seuraavalla vaalikaudella. Näin voimme jo ennakoivasti vaikuttaa puolueiden vaaliohjelmiin sekä hallitusohjelmatavoitteisiin.

Me sosialidemokraatit näemme, että Soiten ja keskussairaalan vähintään nykyisen kaltaisen palvelutason turvaamisen ohella tärkeitä asioita ovat koulutuspalveluiden kehittäminen alueellamme sekä liikenneverkosta että liikenneyhteyksistä huolehtiminen. Siinä korostuu sekä lentoliikenteen turvaaminen että kasitien sisällyttäminen runkoverkkoon. Näissä edunvalvonta-asioissa virkamiesten, kuntapäättäjien ja kansanedustajien olisi syytä tehdä tiivistä yhteistyötä myös tulevaisuudessa.

Blogi