Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Yksi ääni voi ratkaista

19. maaliskuuta 2017

Kokkolan kaupunginvaltuusto kävi maanantain kokouksessa pitkän keskustelun kaupungin taloustilanteesta. Kokkolan väkimäärä on kasvanut myönteisesti, mistä johtuen kaupungin on ollut välttämätöntä investoida myös palveluihin. Tämä on näkynyt muun muassa päiväkoti- ja kouluinvestointeina.

Totta on kuitenkin myös se, että kaupunkimme toimintamenot ovat jo pidemmän aikaa ylittäneet tulomme. On syntynyt rakenteellinen alijäämä, jota viime vuosina on pyritty ratkomaan lukuisilla juustohöyläyksillä, äänestyspäätöksen jälkeen jopa lomautuksilla.

Uskon kuitenkin siihen, että kestävämpiä säästöjä olisi mahdollista saada aikaan rakenteita ja toimintatapoja uudistamalla. Järkevää olisi myös katsoa yksittäisen toimialan sijaan kaikkia kaupungin toimialoja yhtä aikaa. Tästä syystä SDP:n valtuustoryhmä esitti maanantain kokouksessa eri toimialojen rakenteellisia uudistuksia sisältävän laajan talousohjelman laatimista heti seuraavan vaalikauden aluksi. Näin toimien voisimme siirtyä pois juustohöyläämisestä. On valitettavaa, ettei valtuusto voinut hyväksyä esitystämme yksimielisesti. Onneksi selkeä enemmistö oli kuitenkin sen takana.

Valtuuston toinen merkittävä asia koski opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon uudistamista. Sosialidemokraatit esittivät muutoksia päätösesitykseen. Lähtökohtamme sen laatimisessa oli oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus. Mielestämme molempia kieliryhmiä ja eri kaupunginosia tulee kohdella samoilla periaatteilla. Kaupunginhallituksen enemmistön esitys ei näin tehnyt.

Esitimme, että 1-6-luokkien oppilasraja omalle koululle olisi jatkossakin 32 oppilasta. Mikäli koulun oppilasmäärä alittaa tämän, tehdään erillinen päätös, jossa koulu päätetään lakkauttaa ja oppilaat sijoitetaan toiseen mahdollisimman lähellä olevaan kouluun. Kaupunginhallituksen enemmistön esityksessä oppilasrajaa nostettiin 48 oppilaaseen, mutta joillekin kouluille myönnettiin poikkeuksia ja joillekin ei. Tasavertainen kohtelu ei siinä toteutunut.

Lukiokoulutuksen ja yläluokkien uudelleensijoittamisen osalta halusimme lisätietoa ennen lopullista päätöksentekoa. Länsipuiston sisäilmaongelmat ovat olleet julkisessa keskustelussakin esillä. Ennen päätöstä lukiokoulutuksen keskittämisestä Länsipuistoon pitäisi aidosti tietää, mikä rakennuksen kunto on ja millä tavoin sisäilmaongelmat hoidetaan. Olisi luontevaa myös selvittää, millaisiin investointitarpeisiin ja sitä kautta kustannuksiin yläluokkien sijoittaminen alakoulujen yhteen tarkoittaisi.

Kouluverkkoa koskeva esityksemme sai runsaasti tukea valtuustossa, mutta valitettavasti se hävisi kaupunginhallituksen esitystä vastaan yhdellä äänellä. Demokratiassa jokainen ääni on tärkeä.


Jutta Urpilainen
Kaupunginvaltuutettu,
kansanedustaja (sd)

Blogi