Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Mod och hjärta

Finländare tycks vilja styra vårt land in på en kurs som har arbete och rättvisa som ledstjärnor. Jag håller med. De kommande åren behövs mod och hjärta.

Mod att skapa nya arbetsplatser och försvara sysselsättningen också i Österbotten. Genom att förnya arbetsmarknaderna borde staten uppmuntra företag att ge arbete, och via skattepolitiken borde staten uppmuntra folk att arbeta. Vi måste hjälpa unga med i arbetslivet. Genom att förbättra kvaliteten i arbetslivet orkar människorna också göra längre yrkeskarriärer. För att trygga jämställdheten måste social- och hälsovårdservicen förnyas under nästa valperioden. Finlands intressen måste försvaras i EU och internationellt.

Hjärta att försvara rättvisan och ta hand om hela folket - såväl barnfamiljer, arbetslösa, pensionstagare med låga inkomster som andra mindre bemedlade. Alla kan inte arbeta fast de skulle vilja det. Dessa människor kan vi hjälpa på två sätt. För det första måste vi trygga den offentliga servicen. För det andra måste vi stärka grundtryggheten av barnfamiljer och pensionärer, om det behövs att förhöja konsumptionskatter.

Jag tror att den här linjen har ett brett stöd bland finländarna. Jag hoppas att vårt tvåspråkiga Finland väljer en väg som leder till arbete och rättvisa efter vårens riksdagsval. Kom med och rösta!

Åsikter och artiklar