Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Barnens hälsovård måste tryggas

09. april 2017

Jag besökte Kokkolas rådgivning på måndagen. Rådgivningen är belägen på samma ställe som barnens specialsjukvård i centralsjukhusets utrymmen. Målet har varit att bygga upp en fungerande omvårdskedja, där alla barnens tjänster skulle finnas för familjerna att nå. Det här är ett mycket viktigt mål.

Rådgivningen är en bekant tjänst för alla barnfamiljer. Rådgivningarnas unicitet ligger i det att de når alla familjer oberoende var de bor, deras status eller förmögenhet. Det är bra och lönande att investera i barn och unga för framtiden. Det här kom också fram i undersökningen som jag drev förra valperioden som finansminister.

På torsdagen lyfte jag fram rådgivningarnas betydelse i riksdagens plenum, då jag fick frågetimmens första fråga. Jag konstaterade att SDP vill fortfarande utveckla rådgivningarna. Med samma konstaterade jag att vi vill öka yrkesövergripande kunnighet, så att föräldrar skulle få stöd med till exempel den digitala världens uppfostringsutmaningar. Jag bjöd också regeringen med till samarbete för att utveckla rådgivningarna.

Med samma frågade jag om att tillvara barnens hälsovård som en offentlig tjänst. Vi i riksdagen har en gemensam syn, att skolans hälsovård inte får bolagiseras, utan att den skall tillvara också i fortsättningen som en offentlig tjänst. Det här är en bra sak. Enligt regeringens linje skulle rådgivningar i fortsättningen vara privata företagarnas tjänst. Det här har också många specialister varit förvånade över.
Det finns inget nöjaktigt svar till det, att rådgivningarna skulle borda bolagiseras. Trots detta tänker regeringen ge länen chansen att bolagisera rådgivningstjänsterna. Det är viktigt för folkhälsan att vi arbetar med barnen och de unga i rådgivningarna och i skolhälsovården. Det finns ingen grundlig orsak till det att de borde bli annorlunda behandlade.

Åsikter och artiklar