Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Ett ödesval för Österbotten

31. mars 2019

I riksdagsvalet väljer finländarna politikens inriktning för 2020-talet. Valet står mellan en fortsättning på den nuvarande politiken och ett mer medmänskligt, jämlikt och rättvist tvåspråkigt Finland.

Kenneth Myntti (ÖT 29.3) och Viveca Dahl (VBL 29.3) skrev om en rapport från tankesmedjan Agenda: finlandssvenskar tycker att svenska språkets ställning har blivit sämre under regeringen Sipiläs tid vid makten.

Enligt Myntti har en omfattande jour för Vasa centralsjukhus varit ”den absolut största symbolfrågan”. Han påpekade att SDP som gallupledare har en möjlighet att avgöra jourfrågan till Vasas fördel. Det vill vi göra.

Det behövs en vårdreform som sätter människans behov i centrum och som utvecklar den offentlig vården. För att säkerställa service på svenska behövs ett stort parti som försvarar tvåspråkigheten i regeringen. Det partiet är SDP. Finlandssvenskarna har rätt till den bästa vården på sitt eget modersmål.

Därför ska Vasa centralsjukhus ha omfattande jour. Vi behöver en vårdreform som garanterar tillräcklig jour också för Karleby centralsjukhus som har ett ”väldigt bra” språkprogram enligt språkrättsrådet Carinna Tammenmaa (ÖT 29.3). Sipilä regeringens beslut med mekaniska gränser för antalet dagkirurgiska operationer är en stor risk för Soite. Servicen får inte flyttas till Uleåborg från Karleby. För att upprätthålla en tillräcklig jour behöver vi också dagkirurgi i Karleby centralsjukhus.

Jag tror att en SDP-ledd regering är en verklig möjlighet för Österbotten och för Svenskfinland.

Åsikter och artiklar