Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Ett starkt SDP och samarbete med SFP

07. april 2019

Viveca Dahl hänvisade i sin ledare (VBL 5 april) till det 57-procentiga finlandssvenska stödet för SDP och till faktumet att SDP har förbundit sig till främjandet av den nationella tvåspråkigheten.

Därför tror jag att både ett starkt SDP och ett fungerande samarbete med SFP behövs. När det gäller språkfrågor har vi en lång historia av detta samarbete.

Jag har också personligen haft ett gott samarbete i många år med SFP både i regering och opposition i frågor som gäller språkliga rättigheter, t.ex. i den aktuella frågan om Vasa centralsjukhus och då det gällde Karlebys orientering i regionförvaltningsreformen.

Därför blev jag glad när partisekreterare Fredrik Guseff skrev (VBL 5 april) att för SFP är det viktigt att det finns partier "som kan samarbeta kring de för landets tvåspråkighet avgörande frågor".

En annan gång kan vi dock diskutera skillnaderna mellan SDP och SFP när det gäller den ekonomiska och skattepolitiken och arbetsmarknadspolitiken, där SDP konsekvent jobbar för att minska inkomstskillnaderna och försvarar arbetstagares rättigheter.

Åsikter och artiklar