Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Finansminister Urpilainen: Finland behöver ett industripolitiskt program

05. december 2013

PRESSMEDDELANDE


Finansminister Jutta Urpilainen påskyndar åtgärder för att förstärka sysselsättningen och tillväxten inom den finländska industrin. Urpilainen betonade i sitt tal åt FTFC:s representantmöte att regeringens strukturpolitiska åtgärder förser arbetet med verktyg, men påskyndade speciellt åtgärder som förstärker det industriella underlaget.

Beredningen av de industripolitiska riktlinjerna utgör ett led i strukturprogrammet. Målet med linjerna borde enligt Urpilainen vara att hitta en ny industriell grund på de växande marknaderna samt att göra den finländska företags- och branschstrukturen mångsidigare.

- Det är klart att vi behöver ett ordentligt industripolitiskt program snabbt, senast före budgetmanglingen nästa vår. Beredningen av det borde påskyndas och programmet borde innehålla konkreta förslag till förstärkning av den industriella grunden, sade Urpilainen.

Urpilainen drog till minnes att industrin genomgår en historisk strukturell omvälvning: Finland har förlorat över 100 000 industriella arbetsplatser under de senaste tio åren.

- Regeringen har understött industrins verksamhetsförutsättningar under innevarande valperiod med sammanlagt 1,5 miljarder euro, men mycket återstår att göra, sade Urpilainen.

Urpilainen tackade FTFC för dess insats vid åstadkommandet av en centraliserad arbetsmarknadsuppgörelse. Den centraliserade lösningen bidrar för sin del till att överbrygga hållbarhetsunderskottet.

- Avtalet förbättrar den finländska produktionens kostnadskonkurrenskraft och stabiliserar företagens verksamhetsomgivning. Arbetsmarknadsorganisationerna förtjänar ett tack för sin avtalsanda, sade Urpilainen.

Åsikter och artiklar