Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen: Förändringen på arbetsmarknaderna bör mötas med en höjning av utbildningsnivån

31. januari 2014

PRESSMEDDELANDE


Finansminister Jutta Urpilainen uppmanar det finländska högskolesystemet till att svara mot utvecklingen på arbetsmarknaderna. En höjning av kompetensnivån är enligt Urpilainen nyckeln till tillväxt på längre sikt. Urpilainen talade fredagen den 31 januari 2013 vid Seinäjoki universitetscentrets 10-årsjubileum.

– Finland befinner sig i ett vägskäl, i synnerhet eftersom vår traditionella exportindustri hostar. Orsakerna är många, som exempel kan nämnas globaliseringen och automatiseringen av processer. Lösningen är däremot tydlig: Finland klarar sig genom kompetens, sade Urpilainen.

Det finländska utbildningssystemet klarar enligt Urpilainen inte av att svara mot det förändrade läget. Höjningen av arbetskraftens utbildningsnivå håller på att stanna upp. Under de följande 17 åren ökar antalet högt utbildade ungefär lika mycket som under två år på 1990-talet.

Läget kan emellertid åtgärdas. Utbudet av högskoleutbildning skulle i princip räcka till en mycket högre utbildningsgrad och en höjning av utbildningsgraden.

– Ungefär 15 000 studieplatser vid högskolor beviljas årligen åt personer som redan har högre högskoleexamen eller en studieplats. Och en person som hartvå nya studieplatser kan tyvärr inte duplicera sig själv till två arbetstagare, påminde Urpilainen.

– Om dessa platser verkligen skulle ges åt nya studeranden skulle utbildningsgraden höjas ytterligare, sade hon.

Universitetscentren spelar enligt Urpilainen en viktig roll för förstärkningen av den regionala konkurrenskraften och de bidrar till att koncentrera regionala aktörer. Universitetscentren bör bedöma huruvida de, i ett läge där näringsstrukturen genomgår förändringar, borde koncentrera sig på sådan vuxen- och kompletterande utbildning som på bästa möjliga sätt svarar mot områdets behov.

- Inom arbetslivet pågår en stor omvälvning som kräver att den utbildade befolkningens kompetens uppdateras kontinuerligt. Det måste vara möjligt att utbilda befolkningen till nya slags arbetsuppgifter, och arbetslivsutvecklingen ska kunna stödjas med högklassig forsknings- och utvecklingsarbete som svarar mot behoven i området. Här kunde universitetscentren enligt min uppfattning spela en viktig roll, sade Urpilainen.

- Finland måste lära sig att producera, skaffa och utnyttja forskningsinformation på ett effektivare sätt. I framtiden kan vi inte uppnå framgång genom att konkurrera om lågprisarbete, utan om produktion som kontinuerligt kräver allt högre kompetens, sade Urpilainen.

Åsikter och artiklar