Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Försoning och integritet

20. december 2018

I december har vi redan hunnit fira såväl 101-åriga Finland som vår 100-åriga folkdemokrati. Den 4 december var det på dagen 100 år sedan röstningen inleddes i det första valet i Finland efter inbördeskriget. Kommunalvalet 1918 var det första kommunalvalet i Finland med lika och allmän rösträtt. I kommunernas fullmäktige fick högerns och vänsterns representanter lära sig lyssna på varandra och försonas. Senare inleddes samarbetet nationellt när landets första regering bildades.

Denna deltagande demokrati har varit vår lycka. Den har gett oss möjlighet att växa efter inbördeskrig och fattigdom till ett enat folk och ett rikt välfärdsland. En viktig del i konsolideringspolitiken var också läropliktens införande. I folkskolan möttes såväl fattiga som rika familjers barn. Jämlik utbildning har varit en väg till social rörlighet med vars hjälp vi fått alla de kunskaper som krävts för att bygga det finländska samhället.

Jag har i mina tal till minnet av Finlands inbördeskrig sagt att vi alla har behov av att känna oss betydelsefulla och att bli sedda. Att ignorera problem och dömande attityder segregerar, att öppet lyssna och föra en dialog på basis av egna värderingar ökar tilliten. Det är viktigt att möta en annan människa på samma nivå, öga mot öga, det får oss att ärligt lyssna och ta till oss det den andra har att säga. Ett enat samhälle kräver en gemensam värdegrund, men också aktioner som signalerar en jämlik värdesättning av medborgarna. Därför måste signalerna om utanförskap beaktas i de politiska besluten. Enighet kräver målmedvetet agerande för att stävja ojämlikheter.

Utmaningen rör också fosterländskheten. Känslan av att höra till ett folk behövs eftersom befolkningen är våra demokratiska institutioners hem. En snäv medborgarsyn är en fara för demokratin om man med den som förevändning skapar gränser mellan våra olika invånare. Tillsammans kan vi skapa en syn på finländskheten som i stället för att visa en snäv befolkningsidentitet visar en form av medborgaridentitet som inte utestänger någon etnicitet, religion eller minoritet och som samtidigt kallar oss alla att leva enligt finländska seder och uppfylla våra gemensamma medborgerliga skyldigheter.

Finlands historia väcker intresse ute i världen. Vi lever i ett globalt tidevarv med många lokala inbördeskrig. Många vill därför höra om Finlands väg till försoning och enighet, folkdemokrati, utbildning och mötet med det förflutna. Historien har fortfarande en nationell dimension. Det är ingen självklarhet att vi får fortsätta leva i en stabil stat. Att omhulda försoningen och integriteten förblir vår ständiga hemläxa.

God jul!

Åsikter och artiklar