Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Fortsatt arbete för regionen

07. maj 2015

Riksdagens arbete inleddes i veckan som gick. Trots att fokus nu ligger på det kommande regeringsprogrammet är det bra att komma ihåg att riksdagsledamöterna också ska bevaka sin regions intressen. Tolv års arbete i riksdagen har visat att man kan uppnå goda resultat för hembygdens bästa genom samarbete med gott samarbete med aktörer i regionen. Under min första period var den bestående finansieringen av universitetscentret i Karleby och finansieringen av polishuset i Jakobstad exempel på det här.
Sedan dess har tyngdpunkten legat på att förbättra verksamhetsförutsättningarna för industrin i Karleby- och Jakobstadsregionen. Under min tid som minister var det temporära avskaffandet av banskatten ett viktigt sätt att tillmötesgå industrins behov. På mitt initiativ sänktes också farledsavgifterna, vilket också innebar ett stöd för regionen.
Trots allt är det trafikprojekten som varit den mest synliga biten av intressebevakningen. Jag har av sysselsättningsskäl efterlyst byggandet av hamnled. Tillsammans med trafikminister Leena Luhtanen (SDP) fick jag ihop finansieringen av hamnleden i Karleby. Projektet ökade säkerheten för industrins transporter och frigjorde områden i gamla hamnviken för boende.
2007 krävde jag åtgärder av dåvarande trafikministern (C) så att hamnvägen i Jakobstad, som är viktig för regionens industri, skulle bli verklighet. Arbetet belönades under den här valperioden, då SDP kom överens med de andra regeringspartierna först om en pott på tre miljoner euro för att bygga hamnleden i Jakobstad och sedan ett bidrag på 300 000 euro för att slutföra leden.
Iståndsättandet av den österbottniska järnvägen var ett av de viktigaste kraven då jag som oppositionsledare kommenterade budgetförslaget hösten 2009. Förslaget fick också stöd av andra och projektet kunde framskrida. Som finansminister ingick anslag för andra skedet av renoveringen av banavsnittet Seinäjoki–Uleåborg samt dubbelspåret mellan Karleby och Ylivieska. Då regeringen i fjol beslöt om nya stimulansåtgärder fick elektrifieringen av Jakobstadsbanan finansiering ut budgeten.
Förbindelserna är också i fortsättningen viktiga för konkurrenskraften i vår region. vad beträffar vägnätet är förbättringar av Riksåttan en bra målsättning för den kommande perioden. Omkörningsfiler skulle öka säkerheten och flytet i trafiken. En triangelbana mellan Bennäs, Alholmen och Karleby skulle effektivera bantrafiken. En annan målsättning skulle vara elektrifieringen av banavsnittet Idensalmi–Ylivieska som skulle stödja godstrafiken ända från Ryssland.
Också Kronoby flygfält och trafiken dit finns på listan över frågor som måste säkras. För två år sedan förslog jag en tilläggsbudget för att öka Finnavias kapital, så att Finnavia skulle kunna investera i Vanda och samtidigt trygga de regionala flygfältens verksamhet. Mycket riktigt har en arbetsgrupp inlett sitt arbete för att trygga flygfälten i -sterbotten.
I arbetet för att bevaka Karleby- och Jakobstadsregionens intressen har samarbetet mellan städernas ledning och representanter för företagen varit smidigt. Jag har noterat att vår region också behärskar lagarbete. Det största röstetalet i Vasa valkrets är ett starkt förtroende på vilket jag vill fortsätta verka för Karleby, Jakobstad och hela -sterbotten.

Åsikter och artiklar