Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Framtidens hopp och säkerhet

30. november 2018

Senaste veckoslut talade jag om den växande oljämlikheten på SDP:s -sterbottendistrikts möte i Jakobstad. Globaliseringen har medfört en hel del positiv utveckling, men samtidigt har den också haft en negativ inverkan. Ett exempel är den växande ojämlikheten. Denna ojämlikhet har i sin tur skapat grogrund för en växande högerpopulism både i USA och i Europa. Människans oro för jobb och utkomst ska tas på allvar.

Ojämlikheten och inkomstklyftorna har ökat också i Finland. Sipiläs regering har skurit i socialskyddet och på samma gång har regeringen skuldsatt sig för att förverkliga omfattande skattelättnader. Trots att sysselsättningen har förbättrats har vi fortfarande drygt 200 000 arbetslösa människor i vårt land.

Vi måste slå vakt om sammanhållningen i samhället. Det förtusätter reformer av den typ SDP har fört fram i sin skuggbudget. Vi måste också hålla fast vid läroplikten och vid att alla unga ska få en examen från andra stadiet och därmed en bättre vägkost för arbetslivet.

Gruppstorlekarna inom småbarnsfostran måste minskas på ett sätt som ger vuxna bättre möjligheter att uppmärksamma barnens behov. Vi behöver också en reform av familjeledigheten så att ansvaret för föräldraskapet kunde fördelas bättre inom barnfamiljerna.

Socialskyddet måste förnyas på ett sätt som uppmärksammar de som är involverade i snuttarbeten och de som sysselsätter sig själva. I samma veva måste vi förbättra låginkomsttagarnas situation. Beskattningen borde anpassas bättre till skattebetalningsförmåga, det vill säga beskattningen ska vara rättvis.

De här förnyelserna lyftes kraftigt fram också på den nyligen avslutade kommunrundan i -sterbotten som jag deltog i och som årligen omfattar alla 40 kommuner i vårt valdistrikt. Diskussionerna med kommuninvånarna och de kommunala beslutsfattarna jämte besöken på företag och arbetsplatser ger värdefull information om aktuella frågor i olika delar av valdistriktet.

Efter den här kommunrundan var jag ännu mer övertygad än tidigare om att sysselsättningen i vår region är bättre än på många andra håll i landet. Också vår industris livskraft är stark. Jag besökte många företag inom vilka tillgången på kompetent arbetskraft är det största bekymret.

Det andra huvudbudskapet ansluter sig till trafiknätet. Fungerande trafikförbindelser är en förutsättning för den fortsatt positiva utvecklingen. Vi behöver spår- och bangårdsinvesteringar, huvudleder och ett fungerande vägunderhåll. Vi måste också säkra och utveckla flygtrafiken och se till att hamnarnas farleder hålls i skick.

Den kommunala ekonomin jämte social- och hälsovårdens tjänster ser just nu att vara de största osäkerhetsmomenten i kommunerna. Man är mån om att vårdtjänsterna ska finnas nära, i den egna kommunen. Sipiläs regerings principer har tyvärr reducerat de specialistledda vårdtjänsterna inom Malmska i Jakobstad. Ett samarbete mellan Mellersta -sterbottens centralsjukhus i Karleby, Soite och Malmska kunde med rätt arbetsfördelning gynna alla enheter och alla kommuninvånare som använder sig av vårdtjänsterna.

Året börjar närma sig sitt slut, men i riksdagen är december en arbetsdryg månad. Många betydande frågor är ännu på hälft under denna valperiod. Arbetet för hemregionens livskraft samt för den samhälleliga sammanhållningen fortsätter.

Åsikter och artiklar