Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Finansminister Jutta Urpilainen: Grå ekonomi inga fantasier

31. oktober 2013

PRESSMEDDELANDE


Finansminister Jutta Urpilainen betonar betydelsen av bekämpning av grå ekonomi och skattefusk för den offentliga ekonomins hållbarhet. På den senaste tiden har man diskuterat den grå ekonomins inverkan på Finlands ekonomi. Urpilainen talade vid FTFC:s seminarium ”Skatteplanering och grå ekonomi – vad är skillnaden?” på torsdag.

- Att påstå att grå ekonomi endast existerar i politikers fantasivärld innebär fullständig förringning av ett stort och allvarligt problem, och grunderna och motiven för detta är svåra att förstå.

Grå ekonomi beräknas kosta Finland upp till 10-14 miljarder euro varje år. Regeringen eftersträvar med sitt handlingsprogram mot grå ekonomi en ökning av skatteintäkterna och socialskyddsavgifterna med 300 – 400 miljoner euro på årlig nivå.

- Må den grå ekonomin uppgå till vilka belopp som helst, men den är i varje fall alltför stor och vi måste bemöda oss för att utrota den.

Regeringen har också agerat aktivt på internationell plan i syfte att få bukt på skatteparadis.

- Den politiska viljan är oerhörd och det är nu dags att agera. Sekretesskynken ska rivas ner och ärliga företagare, löntagare och placerare ska försvaras enhälligt.

Mera öppenhet i arbetspensionsfondernas verksamhet

Urpilainen ville poängtera öppenhetens betydelse även i andra frågor än blott skattekringgående. Hon anser att utredningen som social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp gjort om rapporteringen angående ledningens bindningar i arbetspensionsbolagens inte går tillräckligt långt.

- Förslaget är förvisso ett steg i rätt riktning. Det räcker emellertid inte med att affärer som utförs av personer i bolagets ledning och deras makar enbart rapporteras till Finansinspektionen. Ledningens transaktioner ska vara offentliga. Det enklaste vore att publicera de öppet t.ex. på bolagens webbplatser. Det borde inte finnas något att dölja.

Åsikter och artiklar