Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Nytt år - nya
 möjligheter

31. december 2014

2014 går mot sitt slut. Året har varit exceptionellt på många sätt.

Krisen i Ukraina har åter fört Europa till stämningar från det kalla krigets dagar. I Mellanöstern har terrorn utövad av IS skapat ett nytt hot mot säkerheten som nu är ett samtalsämne världen över. Osäkerheten i de internationella relationerna har ökat. Osäkerheten har också fortsatt i ekonomin, då ljusglimtarna som kunde skönjas i våras släckts i och med Ukrainakrisen. Utmaningarna fortsätter också i framtiden. Finland måste ömsa skinn inom ekonomin – så grundläggande är strukturförvandlingen inom industrin.

För den enskilda människan syns utmaningarna som 
arbetslöshet, utkomstproblem eller ensamhet – samtliga 
allvarliga samhällsproblem.
Vi får inte försjunka i pessimism eller apati inför alla dessa globala, nationella eller individuella utmaningar som lurar bland problemen. Att upprätthålla tron på framtiden, se möjligheterna och fatta tag i dem är en fråga för hela nationen.

Det behövs sisu och hjärta.
Framför allt behöver vi tänka
som samhällsvarelser, dra åt samma håll och blicka över gränserna. Till det här inspirerar bland annat den mammagrupp på Facebook som grundats i vår region. Kamratstöd från 
andra mödrar just ett sådant exempel på att bry sig om sina medmänniskor som vår tid behöver.

Det är tid att blicka över traditionella gränser också det 
gäller att utveckla tjänster. Som tvåspråkiga städer måste 
Jakobstad och Karleby utreda samarbete för att trygga sjukhustjänster i bägge städerna. Det är också fint att man i vår region söker nya sätt att skapa sysselsättning. Vi har fått många nya investeringar till storindustriområdet i Karleby, som silverutvinningslinjen på Boliden och Woikoskis luftgas- och vätgasfabriker. Man har också sökt nya möjligheter att ta tillvara trä och biomassa. Man har också investerat
i att existerande produktion ska fortsätta; investeringarna 
i att förnya UPM:s såg och cellulosafabrik i Jakobstad blev klara i år.

Tillväxt och nya jobb är mycket riktigt nödvändiga för att det ska gå bra för Finland. På samma sätt är det nödvändigt med fortsatta strukturella reformer och anpassning av den offentliga ekonomin. Vi har många styrkor på vilka vi kan bygga såväl det gemensamma arbetet för att skapa tillväxt som att förnya välfärdssamhället. Exempel på det här är kunskap, ömsesidigt förtroende och ett fungerande samhälle.
Årsskiftet ger tillfälle att blicka tillbaka och kasta en blick på framtiden. Förhoppningsvis blir det nya året ljusare. Låt oss göra det tillsammans.

Gott nytt år!

Åsikter och artiklar