Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen: Öppenhet förstärker förtroendet för den offentliga förvaltningen

16. december 2013

PRESSMEDDELANDE


Framtidsutskottet har under innevarande regeringsperiod piloterat olika verktyg och handlingsmodeller för ny slags demokrati och crowdsourcing. Finansminister Jutta Urpilainen deltog på måndagen i publiceringen av ett sådant, dvs. ”Skatteträdet”, som underlättar uppfattandet av statsbudgeten. Urpilainen betonade viktigheten av öppenhet och delaktighet.

-Skatteträdet är ett utmärkt verktyg för illustrering av hur statens penningflöden egentligen uppstår. Den offentliga förvaltningen vilar på medborgarnas förtroende, och detta förtroende förstärks med öppenhet. Skatteträdet representerar denna öppenhet. Regeringen har också öppnat offentliga datalager, vilket för egen del bidragit till uppkomsten av ny ekonomisk aktivitet.

Finansministern sammankopplade projektet med aktivt medborgarskap. Hon såg det som en viktig målsättning att varje individ skulle ha resurser att ta ansvar för sig själv och dessutom påverka sin omgivning.

- Crowdsourcing och öppen information innebär just nya verktyg för inverkan och skapande av något nytt och betydelsefullt. Jag skulle gärna även koppla den undersökande journalistiken till denna aspekt. Information är bränsle för media som förmedlar nya aspekter och tolkningar.

-ppenheten och delaktigheten leder oss till frågan om välfärdsstatens berättigande. Urpilainen efterlyser transparens i fråga om sambandet mellan skatteinkomsterna i ena samt tjänsterna och inkomstöverföringarna i den andra vågskålen.

- Välfärdsstatens berättigande eller legitimitet förutsätter att skattebetalarna är nöjda med den service de får. Skatteträdet erbjuder ett nytt sätt att illustrera denna ”vederlagskaraktär”. Skatteträdet är ett utmärkt och lättanvänt verktyg som varmt kan rekommenderas såväl åt seniorer som åt juniorer.

Åsikter och artiklar