Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen: Regeringens inpo-åtgärder stödjer avtalssamhället

26. november 2013

PRESSMEDDELANDE


En täckande arbetsmarknadsuppgörelse är enligt finansminister Jutta Urpilainen en viktig garant för finländskt arbete och en försvarare av vår konkurrenskraft. Hon konstaterade att inpoåtgärderna stödjer avtalssamhället. Urpilainen talade vid riksdagens remissdebatt om den kompletterande budgeten.

-Arbetsmarknadsuppgörelsen förstärker utan tvivel tillväxten och sysselsättningen. I detta sammanhang bör vi även tacka arbetsmarknadsorganisationerna som, förutom några undantag, åstadkom ett avtal om en centraliserad inkomstuppgörelse. Även om tacket tillfaller framför allt arbetsmarknadsorganisationerna, så har regeringen också velat ge sin insats till att åstadkomma en uppgörelse.

Behovet att komplettera budgetpropositionen beror till stor del på antagandet av tillväxt- och sysselsättningsavtalet och statens handräckning. Urpilainen påminde att arbetsmarknadsuppgörelsen är en del av regeringens övergripande ekonomiska politik.

-Denna proposition kompletterar regeringens finanspolitiska helhet som vilar på fyra pelare: budgeten, sysselsättningstilläggsbudgeten, helheten med strukturella åtgärder samt den centraliserade arbetsmarknadsuppgörelsen.

Finansministern betonar att regeringens åtgärder som stödjer arbetsmarknadsuppgörelsen även underlättarmottagandet av arbete.

-Propositionen inkluderar en skyddsdel på 300 euro i arbetslöshetsskyddet. Självrisktiden förkortas dessutom från sju till fem dagar. Ändringen underlättar mottagandet av arbete och är väldigt välkommen. Som stöd för inkomstuppgörelsen föreslås att inkomstgränserna skulle höjas – med undantag av den allra högsta inkomstgränsen. Skattelindringen ökar löntagarnas disponibla inkomster med 20 euro, utöver löneförhöjningarna.

Åsikter och artiklar