Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Regionalt samarbete behövs i riksdagen

12. april 2019

Karleby och Jakobstadsnejdens intressen kan försvaras genom samarbete över partigränserna.

Till exempel har vi nuvarande riksdagsledamöter i oppositionen samarbetat kring omfattande jour för Vasa centralsjukhus. Ett annat exempel är att vi har krävt att staten stöder flygtrafiken till Karleby-Jakobstad (Kronoby) flygplats.

Jag har argumenterat för att näringslivet i Karleby och Jakobstad är viktigt för hela Finland, bland annat på grund av den aktiva exportindustri som finns här. En fortsatt positiv utveckling när det gäller investeringar och arbetskraften i vår region förutsätter ändå fungerande infrastruktur och flygtrafiken är en viktig del i detta.

Effektiv regional intressebevakning kräver att vi har riksdagsledamöter från vår region i riksdagen. Allra bäst är det om regionen är representerad i riksdagens största parti. För tvåspråkighetens skull får vi hoppas att det inte blir Sannfinländarna. En röst på SDP är en röst för det tvåspråkiga Finland.

Åsikter och artiklar