Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Regionens vårdtjänster bör försvaras

06. april 2019

Jag vill tacka Kenneth Myntti för sin ledare (ÖT 5 april), där han skrev om sjukhusservicen och krävde "en god vårdnivå inom rimligt avstånd".

Detta mål är hotat både i Jakobstadsnejden och i Karlebynejden. Orsaken är regeringen Sipiläs centraliseringsiver, som både jag och Anna-Maja Henriksson (ÖT 5 april) har skrivit om tidigare. Dagkirurgiska operationer flyttas från Jakobstad till Vasa och från Karleby till Uleåborg.

Vi kan inte bara titta på den här utvecklingen och inte bara lyssna på tjänstemännens centraliseringspolitik. Jakobstad och Karleby borde samarbeta även djupare och diskutera arbetsfördelningen. Då kan vi öka antal av operationer i vår region och fortsätta med dagkirurgi i både i Karleby centralsjukhus och i Malmska i Jakobstad. "Patientläckaget" över landskapsgränsen är inte ett problem: det kan vara en möjlighet för båda städer via en förnuftig arbetsfördelning.

Jag är engagerad i arbetet för att utveckla "en god vårdnivå inom rimligt avstånd" i Karleby och Jakobstadsnejden. Därför tror jag att vi behöver regionalt samarbete.

Jag tror också att både ett starkt SDP och ett fungerande samarbete med SFP behövs för att stärka svenska språkets ställning.

Åsikter och artiklar