Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Finansminister Urpilainen i Kina: Samarbete inom bekämpning av skattekringgående

25. september 2013

PRESSMEDDELANDE


Finlands finansminister Jutta Urpilainen träffade Kinas finansminister Lou Jiwei i Peking. Vid diskussionerna tog man förutom det ekonomiska läget i Kina och Europa även upp den gemensamma oron över skattekringgående.

Urpilainen berättade om Finlands aktivitet inom den internationella bekämpningen av skattekringgående, främjandet av automatiskt informationsutbyte samt förebyggandet av företags skattesmitning.

- Staterna förlorar väldiga mängder skatteinkomster då tillgångar göms undan i skatteparadis. Därför konstaterade jag att det inom bekämpningen av skattekringgående är naturligt att Finland och Europa samarbetar även med Kina. Nu behövs en etisk marknadsekonomi där det inte finns plats för några skatteparadis, sade Urpilainen.

- Jag berättade minister Jiwei att Finland uppskattar Kinas och de övriga G20-ländernas insatser för att bekämpa skattekringgående. Jag konstaterade också att EU:s finansministrar i september diskuterat en färdplan som G20-ledarna begärt av OECD:s generalsekreterare, och som blev färdig denna månad. Det momentum som nu åstadkommits i fråga om bekämpningen av skattesmitning bör nu utnyttjas.

Automatiskt utbyte av skatteinformation ska fungera 2014

Urpilainen lyfte fram avtalet om automatiskt utbyte av beskattningsuppgifter som Kina undertecknat i OECD.

- Ett multilateralt avtal om automatiskt utbyte av skatteuppgifter är ett effektivt medel. Jag tackade ministern för att Kina undertecknat avtalet för några veckor sedan. Jag konstaterade också att Finland även uppmuntrar de undertecknande länderna att snabbt ratificera avtalet, sade Urpilainen.

- Vi diskuterade dessutom administrativa arrangemang för den praktiska genomföringen av automatiskt utbyte av beskattningsuppgifter. Jag konstaterade att Finland efterlyser en global standard, dvs. en handlingsmodell som skulle bli färdig under 2014, konstaterade Urpilainen.

Multinationella företags aggressiva skatteplanering ett problem

Förutom automatiskt utbyte av beskattningsuppgifter efterlyste Urpilainen sådana ändringar i de internationella skattebestämmelserna som gör det möjligt att ingripa i multinationella företags skattekringgående.

- Nationella skattelagar måste uppdateras till en verklighet där företagen agerar på en global plan. I dagsläget utgörs problemet av sönderfallande skatteunderlag då företagen överför sina vinster från ett land till ett annat, så att skatter inte behöver betalas i det land där vinsterna uppstår.

- Därför välkomnade jag planen som G20-finansministrarna beställt hos OECD. Den s.k. BEPS-handlingsplanen som blivit färdig under sommaren siktar till att även storföretag skulle betala sin beskärda del av skatterna. Eventuella åtgärder kunde vara t.ex. åtgärdandet av felen i fråga om internprissättningen samt ökandet av öppenheten genom landspecifik företagsrapportering.

Åsikter och artiklar