Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

SDP vill ha en arbetslivsreform

21. oktober 2010

SDP:s ordförande Jutta Urpilainen vill att Finland ska få världens bästa arbetsliv. ? Vi behöver en arbetslivsreform i Finland, som utvecklar vårt arbetsliv ur människornas perspektiv. Att utveckla arbetslivet har en stor betydelse för att bygga Finlands följande framgångshistoria. Vi klarar oss bara med hjälp av välmående och kunniga människor.

Enligt Urpilainen är Finland ett bra land, som är byggt med sisu och arbete. ? Människor som försörjer sig med sitt arbete är nutidens hjältar. De förtjänar uppskattning. Löntagaren har förtjänat ett rättvist bemötande i beskattningen och han eller hon har rätt att få sin arbetspension i 63-68 års ålder.

Urpilainen anser att det finns mörka moln som står i vägen för framgången. ? Vi har 260 000 personer utan arbete, 34 000 unga arbetslösa och 57 000 personer som varit arbetslösa i över ett år. SDP har förbundit sig vid att öka sysselsättningspengarna i följande regering, så att man kan garantera ungas deltagande i arbetslivet och bryta långtidsarbetslösheten.

Arbetsoförmåga är vid sidan om arbetslösheten Finlands andra Akilles häl, enligt Urpilainen. ? Vi talar mycket om att förlänga yrkeskarriärerna, men trots det går cirka 30 000 personer årligen i förtidspension på grund av arbetsoförmåga. En central fråga är hur vi hjälper människor att orka bättre i arbetslivet. Om vi har lyckats bygga världens bästa grundskola, måste vi också kunna berätta, hur vi gör det finländska arbetslivet världsberömt för dess höga kvalitet.

På SDP:s seminarium "Arbete i en ny tid" i Helsingfors presenterade Urpilainen en arbetslivsreform bestående av nio punkter. Det är SDP:s svar på hur man borde utveckla arbetslivet ur människornas perspektiv ? för Finlands framgång. I arbetslivet behöver vi mera trygghet till arbetarna, flexibilitet på människornas villkor samt gemensamma spelregler. Det här är steg i riktning mot världens bästa arbetsliv.

SDP:s arbetslivsreform

Trygghet till arbetaren
1. Garantilön och anställningstrygghet åt uthyrd arbetskraft
2. Utbildningskonto, som stöder arbetarens möjligheter till utbildning.
3. Semesterbank, som tryggar rätten till sommarlov för snuttarbetare

Flexibilitet på människornas villkor
4. Flexibel övergång mellan deltidsarbete och heltidsarbete
5. Arbetstidskonto, så att man kan anpassa arbetstiden till den egna livssituationen
6. Förbättra alterneringsledighetens villkor

Gemensamma spelregler
7. Förnya beställaransvarsagen, där huvudentreprenören ansvarar för att hela underleverantörskedjans verksamhet är laglig.
8. Talerätt till fackföreningarna, vilket stärker arbetarnas rättskydd.
9. Mera resurser och utvidgade befogenheter till arbetsskyddet, så att den orättvisa konkurrensen och dumpande av lönevillkoren för utländsk arbetskraft minskar.

Åsikter och artiklar