Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

SDP:s starka handavtryck syns i regeringsprogrammet

20. juni 2011

SDP:s ordförande Jutta Urpilainen är nöjd med regeringsprogrammet de sex partierna förhandlat fram. Urpilainen framhöll under socialdemokraternas partifullmäktige att slutresultatet var mycket socialdemokratiskt.

- I regeringsprogrammet syns SDP:s starka handavtryck tydligt: ansvarfulla beslut och ett starkt budskap om arbete och rättvisa. Vår framgång i beredningen av programmet baserade sig på förhandlare av stål, stenhårt beredningsarbete och stor sakkunnighet. SDP slog fast tydliga tröskelfrågor före valet: höjda sysselsättningsanslag, nej till tvångshöjning av pensionsåldern och höjd kapitalskatt. Alla våra villkor har uppfyllts.

Enligt Urpilainen förenar regeringsprogrammet ansvarstagande som behövs under svåra tider med beslutsamma åtgärder för att stärka rättvisan i det finländska samhället.

- Nästa år höjs grundtryggheten med 100 euro. Lagen om äldreomsorgen förverkligas äntligen. De sämst ställda får hjälp genast och inte först i slutet av valperioden. Ojämlikheten stävjas kraftigt.

Även beskattningen ändras i en socialt rättvis riktning. Skatt betalas i fortsättningen enligt betalningsförmåga. Speciellt viktiga är det höjda grundavdraget och större förvärvsavdrag som stärker låg- och medelinkomsttagarnas utkomst.

I valrörelsen skapades det en betydande spänning om plattskatteutvecklingen, påminde Urpilainen. SDP ville lägga punkt för plattskatteutvecklingen, som högerpartierna enhälligt ville fortsätta genom att höja momsen. ? Vi motsatte oss denna skattehöjning, och den förverkligades inte heller. Vi har hållit fast vid våra principer och försvarat den linje vi företrädde i valrörelsen.

Urpilainen underströk att god sysselsättningspolitik är ett villkor för hållbar ekonomisk politik. Regeringen återupprättar ambitionen i sysselsättningspolitiken. Vi har fastställt målsättningen att sysselsättningsgraden höjs till 72 procent fram till slutet av valperioden och att arbetslösheten trycks ner till fem procent.

- Regeringsprogrammet präglas av SDP:s målsättningar: åtgärder för arbete och rättvisa. Dessa åtgärder som vi lovade i valet syns konkret exempelvis i att sysselsättningsanslagen höjs, i att ungdomsgarantin förverkligas och i att man tar itu med långtidsarbetslösheten. Sysselsättningen och tillväxten stöds kraftigt. Särskilt viktigt är det att regeringen förbinder sig vid ett nära arbetsmarknadssamarbete och omfattande arbetsmarknadslösningar.

Åsikter och artiklar