Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Social- och hälsovårdstjänsterna bör tryggas

27. februari 2016

För några veckor sedan startade jag min kommunturn?. Under turn?n kommer jag att besöka alla 40 kommuner i Vasa valkrets. På måndagen fick jag möjligheten att besöka kommunerna i Jakobstadsregionen.

Jag träffade invånare i Kronoby, Pedersöre, Nykarleby, Jakobstad och Larsmo. Det framkom i diskussionerna att regionen är livskraftig. I många kommuner är arbetslösheten låg och det är vanligt att man åker över kommungränserna till sina jobb.
Hälsovårdstjänsternas framtid väckte oro i alla kommuner. Hur kan specialsjukvårdens tjänster tryggas på Malmska i Jakobstad och hur kan vi garantera en omfattande jour dygnet runt också i Karleby och Vasa?

Ifall regeringens planer förverkligas är det sannolikt att Vasa valkrets endast har ett sjukhus med omfattande dygnet runt jour, vilket inte kan godkännas. Regeringens planer om 18 självstyrda områden och 15 sohä-områden väckte också förvåning bland invånarna. Detta skulle ju betyda att alla självstyrda områden inte själva skulle få ordna social- och hälsovårdstjänster. Vad är det för självstyrt område ifall det inte får ordna egna tjänster?

Ett tätare samarbete mellan Karleby- och Jakobstadsregionen fick mycket understöd i diskussionerna. Fastän regionerna i framtiden tillhör olika självstyrda områden får samarbetet inte minska t.ex. inom hälsovården, utbildningen och näringslivet. Det är viktigt att invånarna i Jakobstad också i framtiden kan föda i Karleby och invånarna i Karleby kan studera på Optima i Jakobstad.

Gemensam intressebevakning behövs för att trygga Kronoby flygfälts verksamhet också i framtiden. Goda trafikbindelser skapar goda förutsättningar för näringslivet att investera i området samt skapa nya arbetstillfällen. Det behöver Jakobstadsregion, trots regionens redan goda utveckling.

Åsikter och artiklar