Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen: Sysselsättningstilläggsbudgeten ett tillväxtpaket med fyra element

27. maj 2014

PRESSMEDDELANDE


Finansminister Jutta Urpilainen som höll ett tal vid Riksdagens remissdebatt betraktar den aktuella tilläggsbudgeten som den senaste länken i regeringens sysselsättnings- och tillväxtåtgärder.

-Tilläggsbudgeten är ett tillväxtpaket med fyra element, med vars hjälp vi påskyndar de första delarna i tillväxtprogrammet om 600 miljoner euro som överenskoms vid budgetmanglingen. Det första elementet utgörs av underlättande av företagens finansieringsproblem. Vi påskyndar bl.a. bioekonomin och cleantech-branschen.

-Det andra elementet gäller utvecklandet av infrastrukturen. Basfarledshållningen förstärks. I vägprojekt satsas ytterligare 20 miljoner euro. Datatrafikinvesteringarna utgör en stor möjlighet för Finland. Vi understöder dem genom att satsa 20 miljoner euro i -stersjökabeln.

Det tredje och det fjärde elementet har enligt Urpilainen ett samband med förstärkning av kompetensen och stödjande av byggandet.

-Vuxnas kompetensgrund förstärks med 10 miljoner euro. Ansökningsanhopningarna avhjälps med nästan tio miljoner. Aalto-universitetets arktiska kompetens förstärks med 7 miljoner euro.

-Det fjärde elementet i sysselsättningsbudgeten är byggandet. Olympiastadion i Helsingfors är en nationell helgedom. Regeringen anvisar 40 miljoner euro för grundrenoveringen av det. Produceringen av hyresbostäder understöds så att målet är att bygga 500 nya bostäder om året. Regeringen vill understöda grundandet av läroinrättningar med 10 miljoner euro.

Urpilainen påminde att regeringsprogrammet byggdes runt tre nyckelteman och tyngdpunktsområden. Regeringen utfäste sig till att sanera de offentliga finanserna, bekämpa ojämställdhet och att stödja tillväxt och sysselsättning.

-Vi kommer att bryta skuldspiralen före 2016 och överlappar sakta men säkert hållbarhetsunderskottet. Regeringens skattepolicy som bekämpar ojämställdhet har för sin del i helhet bidragit till att minska på inkomstskillnaderna.

De tyngdpunktsområden i regeringsprogrammet som enligt Urpilainen kräver mest arbete är just sysselsättningen och tillväxten. De tuffa målsättningarna om en arbetslöshetsnivå på 5 % och sysselsättningsgrad på 72 % ligger fortfarande långt borta.

-Regeringen och oppositionen delar oron om sysselsättningen. Därför sätter vi nu igång de första delarna i budgetmanglingens tillväxtprogram. Det är därför också naturligt att vi under slutet av valperioden inriktar all vår energi på stödjandet av sysselsättning och tillväxt. Det spirande hopp som skönjts speciellt inom skogsindustrin och som genererat nya investeringar under se senaste månaderna bör stödas. Därför är de nu föreslagna åtgärderna så viktiga.

Åsikter och artiklar