Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Tack för samarbetet för demokratins sak

30. november 2019

Att vara riksdagsledamot har varit som ett kall för mig. Jag insåg vikten av att kunna påverka när jag var i gymnasieåldern och när jag upptäckte missförhållanden i min närmiljö som jag ville åtgärda. Denna lust förde mig till ungdomsförbundens verksamhet och sedermera till kandidat i kommunalval och riksdagsval. I mars år 2003 fick jag fullmakt att verka som invald riksdagsledamot från Vasa valkrets. Nu nästan 17 år senare är det dags att övergå till nya uppgifter som kommissionär med ansvar för EU-kommissionens internationella partnerskap.

I riksdagsarbetet har vårt områdes livskraft varit en hjärtefråga för mig. Jag har haft en vilja att turnera regelbundet i alla kommuner i valkretsen och föra budskap vidare till riksdagen. Genom samarbete har jag fått stöd för viktiga frågor i våra regioner, bl.a. finansieringen av universitetscentrena i Karleby och Seinäjoki, uppgraderingen av Österbotten-banan, elektrifieringen av järnvägen till Vasa och Jakobstad, byggandet av hamnvägar och fördjupandet av hamnlederna, fartygstrafiken i Kvarken, områdets batteriindustri, samt stödjande av österbottniska kulturevenemang.

Med österbottningarnas stöd anmälde jag år 2008 mitt intresse till ordförandekandidat för SDP. Genom tre val fick jag fungera som ordförande i sex år och som minister i tre år. I riksdagsvalet år 2011 lyckades vi öka partiets understöd till att bli andra största parti och till att ta regeringsansvar. Tillsammans förde vi en center-vänster politik där vi bar ansvar för Finlands ekonomi, men där vi också med stort hjärta försvarade arbete och rättvisa. Vi fick statens skuldsättning att sakta in och strukturreformer förbereddes, men vi satsade också starkt på grundtrygghet, ungdomsgarantin och äldreomsorgen. Vi talade för industrin och ekonomisk tillväxt, men vi avstyrde intensivt den gråa ekonomin, skatteparadisen och de ökade inkomstklyftorna. Eurokrisen löstes i konstruktiv anda tillsammans med de andra EU-länderna, men vi säkerställde också ett strikt investeringsansvar och försvarade finländska skattebetalares intressen.

Min vilja att påverka har redan från början utsträckt sig även till internationella frågor. Efter min tid som finansminister fick det europeiska arbetet en fortsättning i riksdagens utrikesutskott. Också Afrika steg fram som ett nytt tema i mitt arbete när jag fungerade som utrikesministerns särskilda representant i fredsmedling. Den nya uppgiften som kommissionär för internationella partnerskap är en naturlig fortsättning på arbetet med tema kring hållbar utveckling och stabilitet.

Jag vill varmt tacka alla som stött mig och alla kompanjoner för vårt samarbete. Det är en ära att få vara en företrädare för österbottningarna i Finlands riksdag. På samma sätt är det nu en hederssak att inleda uppdraget som finländsk EU-kommissionär. I det nya uppdraget drar jag nytta av de lärdomar och den visdom som jag har lärt mig som er österbottniska riksdagsledamot.

Jutta Urpilainen
Riksdagsledamot 2003–2019, ledamot av Europeiska kommissionen (1.12.2019–)

Åsikter och artiklar